​​

Wykaz Poradni w Katowicach:

​​​Lp.​​Poradnia/PlacówkaAdres​​Tel​efon​​Dzielnica​
​   1Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1
​ul. Rataja 14
40-837 Katowice
​(32) 254 23 12​oś. Witosa
​   2Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2ul. Łętowskiego 6a
40-648 Katowice
​(32) 252 79 59​Ligota
​   3Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3
ul. Szopienicka 58 
40-423 Katowice
​(32) 255 70 51​Janów 
​   4Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5ul. Okrzei 4
40-126 Katowice
​(32) 203 54 46​Koszutka
​   5Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaul. Sokolska 26 
40-086 Katowice
​(32) 259 95 83
(32) 259 95 86
​Śródmieście
​   6Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Okrzei 4 
40-126 Katowice
​(32) 258 35 12​Koszutka


Sprawdź rejony działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach - tutaj

Do zadań poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
Szczegółowa oferta rejonowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach znajduje się tutaj

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w formie:​

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2) terapii rodziny;
3) grup wsparcia;
4) prowadzenia mediacji;
5) interwencji kryzysowej;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji;
8) wykładów i prelekcji;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

Jeżeli Twoje dziecko już posiada orzeczenie sprawdź co dalej powinieneś zrobić - tutaj​