​​​Wykaz Poradni w Katowicach:

​​​LP​​Poradnia/PlacówkaAdres​​Tel​efon​​Dzielnica​
​1Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1
​ul. Rataja 14
40-837 Katowice
​(32) 254-23-12​oś. Witosa
​2Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2ul. Łętowskiego 6a
40-648 Katowice
​(32) 252-79-59​Ligota
​3Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3
ul. Szopienicka 58 
40-423 Katowice
​(32) 255-70-51​Janów 
​4Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5ul. Okrzei 4
40-126 Katowice
​(32) 203-54-46​Koszutka
​5Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznaul. Sokolska 26 
40-086 Katowice
​(32) 259-95-83
(32) 259-95-86
​Śródmieście
​6Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Okrzei 4 
 40-126 Katowice
​(32) 258-35-12​Koszutka


Sprawdź rejony działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach - tutaj

Do zadań poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym      wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. ​

Szczegółowa oferta rejonowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Katowicach znajduje się tutaj

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w formie:​
1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 
2) terapii rodziny; 
3) grup wsparcia; 
4) prowadzenia mediacji; 
5) interwencji kryzysowej; 
6) warsztatów; 
7) porad i konsultacji; 
8) wykładów i prelekcji; 

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.


Jeżeli Twoje dziecko już posiada orzeczenie sprawdź co dalej powinieneś zrobić. Przejdź tutaj​