plakat_dla_rodzicow.jpgpobierz


Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu ,,Za życiem”

zobacz...


Rekomendowane programy w obszarze profilaktyki i wychowania

zobacz...


Programy podnoszące jakość pracy placówki, których realizacja została zakończona przyznaniem certyfikatu

zobacz...


Opinia w sprawie Programu Nauki Zachowania

zobacz...


Wyprawka szkolna 2017/2018

Wyprawka szkolna 2017-2018 - informacja dla rodziców

Wniosek_wyprawka szkolna


Rozpoczyna się nabór do "Szkoły dla rodziców"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4.
Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., 
po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15).
W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu  32/258-35-12.

więcej informacji...


​​Profilaktyka bezpieczeństwa

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz

​​​ 

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie:

  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  •  o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

​pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie. 

​wnioski do pobrania: 

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek o organizację dowozu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

 

Wyprawka szkolna 2016/2017

więcej ionformacji o wyprawce szkolnej...​​

wniosek o wyprawkę szkolną - pobierz

 

Pomoc materialna dla uczniów

więcej informacji o stypendium szkolnym...
więcej informacji o zasiłku szkolnym...

 

dopłaty za przedszkole ze środków PFRON

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnonosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym możesz ubiegać się o dopłaty za przedszkole ze środków PFRON. Informacje szczegółowe znajdziesz tutaj:

więcej informacji...

 

Zakwaterowanie dla uczniów:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Ślązaczek"

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich

 

Przydatne informacje:

Pomoc dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujacych przemoc w rodzinie

Niebieska Karta - przewodnik po procedurze

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bezpieczne dziecko- przyjaciel Sznupka