plakat_dla_rodzicow.jpg


BEZPŁATNE, DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU ,,ZA ŻYCIEM"

zobacz...


REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

zobacz...

 

PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA PRZYZNANIEM CERTYFIKATU

zobacz...

 

OPINIA W SPRAWIE PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA

zobacz...


WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Wyprawka szkolna 2017-2018 - informacja dla rodziców
Wniosek_wyprawka szkolna

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO „SZKOŁY DLA RODZICÓW"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4. Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15). W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu 32 258 35 12.

więcej informacji...

 

​​PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz

​​​ 

JEŚLI TWOJE DZIECKO POSIADA ORZECZENIE:

- o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

​pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie. Wnioski do pobrania:
Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

Wniosek o organizację dowozu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
więcej ionformacji o wyprawce szkolnej...​​

wniosek o wyprawkę szkolnąpobierz

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zasiłek szkolny:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57554&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=35511

Stypendium szkolne:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57553&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=35511

 

DOPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ZE ŚRODKÓW PFRON

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnonosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym możesz ubiegać się o dopłaty za przedszkole ze środków PFRON.

więcej informacji...

 

ZAKWATEROWANIE DLA UCZNIÓW:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Ślązaczek"

Internat przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich

 

PRZYDATNE INFORMACJE:
Pomoc dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujacych przemoc w rodzinie
Niebieska Karta - przewodnik po procedurze

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bezpieczne dziecko- przyjaciel Sznupka