OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

- starszy intendent - na czas określony, wymiar 0,75 etatu - termin składania ofert: 26 lipca 2019 r.

Zobacz szczegóły


Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach zatrudni:

- nauczyciela języka angielskiego - etat - na zastępstwo do dnia 21.06.2019 r.;
- nauczyciela języka polskiego - 4h - nauczanie indywidualne;
- nauczyciela geografii - 9h - na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela;
- nauczyciela zajęć komputerowych - 9h - na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach zatrudni:

- nauczyciela bibliotekarza - w wymiarze 1/2 etatu, na okres do dnia 31.08.2018 r.;

- nauczyciela języka angielskiego - w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na zastępstwo.


Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach poszukuje na wolne miejsce pracy:

- nauczyciela chemii - w pełnym wymiarze czasu pracy, na zastępstwo na okres 14 tygodni od grudnia 2017 r.


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach informuje, że poszukuje na wolne miejsce pracy:

- nauczyciela przedmiotów informatycznych - w pełnym wymiarze czasu pracy.


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach informuje, że poszukuje na wolne miejsca pracy:

- nauczyciela matematyki z informatyką - umowa do dnia 31.08.2018 r., cały etat;

- nauczyciela wychowania fizycznego - umowa do dnia 31.08.2018 r., cały etat.


Oferty Kuratorium Oświaty w Katowicach:

https://kuratorium.krakow.pl/praca-dla-nauczycieli/