KONKURS DLA ŚLĄSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu dla „Pracownia marzeń z Rodzice.Dzieci.pl". Do wygrania nowoczesne wyposażenie pracowni naukowej dla szkoły - więcej na stronie: https://www.rodzicedzieci.pl/2019/04/10/ruszyly-zapisy-do-konkursu-pracownia-marzen-z-rodzicedzieci-pl

 

II edycja Konkursu -  Pracownia Marzeń.png
 
 
PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ MIASTA KATOWICE
 

Link do spotów z poprzednich konkursów (do wykorzystania):
 
 
Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Szkół i Placówek oświatowych w dniu 29 sierpnia 2018 roku
 

REGULACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

zobacz prezentację...

RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.


Rekomendowane programy w obszarze profilaktyki i wychowania

zobacz...

 

Programy podnoszące jakość pracy placówki, których realizacja została zakończona przyznaniem certyfikatu

zobacz...

 

Opinia w sprawie Programu Nauki Zachowania

zobacz...


Opinia Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie nadgodzin i nauczania indywidualnego.

zobacz...

Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Miejskich Przedszkoli w dniu 23 marca 2018 roku

zobacz...
  

Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Szkół i Placówek oświatowych w dniu 23 marca 2018 roku

zobacz...

Prezentacja ze spotkania dla Dyrektorów jednostek oświatowych dotycząca szkolnictwa zawodowego 

zobacz...

 
Notatka ze spotkania z dyrektorami placówek oświatowych z dnia 16.01.2018 r.

przeczytaj...

 
Rozliczanie czasu pracy 

Artykuł Gazety Prawnej dotyczący rozliczania czasu pracy na przełomie roku - Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli - czytaj...

 

Oferty pracy dla doradców metodycznych 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza nauczycieli do podjęcia pracy w charakterze doradcy metodycznego do spraw nauczania:

- języków obcych, więcej informacji...

- kształcenia zintegrowanego, więcej informacji...

- przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, więcej informacji...

Termin składania dokumentów to 19 maj 2017 rok


Informacja dla Dyrektorów jednostek oświatowych o nauczycielach uzuzpełniających etat​​

  
​Instrukcja w sprawie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.​ "Zielone szkoły"​ 

czytaj więcej...

 

VAT a opisywanie faktur

w pytaniach i odpowiedziach...

 

​​Komunikat CUW w sprawie Kasy

przeczytaj...

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Zespołu Obserwatorów Rynku Pracy podczas I posiedzenia

wyniki_ankiety

 

Informacja na temat rozliczania podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego

więcej informacji...

Kolejne informacje o CUW

prezentacja_dochody_budżetowe

prezentacja_obsluga_finansowo_ksiegowa

prezentacja_dzial_rachuby

prezentacja_wydatki_budzetowe

 

​CUW - pytania i odpowiedzi

 

Dodatkowe informacje w sprawie reorganizacji ZOJO - czyli nowe CUW​

prezentacja
opis prezentacji

 

​​PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz

 

Czym jest CUW? prezentacja   

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jest dyrektor szkoły, zobowiązany do kontroli obowiązku rocznego przygotowania szkolnego lub obowiązku szkolnego.

​​​​