ERASMUS+

​To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o programie znajdziesz - tutaj

zapoznaj się z regulaminem zwrotu kosztów