Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020, w okresie jesiennym 43 uczniów skorzystało z dofinansowania do wyjazdu śródrocznego na ,,Zieloną szkołę", przyznanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 10990, 00 zł.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CZWARTEJ EDYCJA KONKURSU „TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ"

30 września 2019 r. wystartowała czwarta edycja konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać". Konkurs jest skierowany do bibliotek w szkołach podstawowych w całej Polsce, a pula nagród to 10000 książek - po 1000 dla każdego z 10 laureatów!

W konkursie może wziąć udział każda szkoła podstawowa, wystarczy wykonać plakat konkursowy i dokonać zgłoszenia poprzez stronę internetową www.empik.com/biblioteki. Wszystkie zgłoszone zgodnie z regulaminem prace mają szansę na wygraną. Liczy się dobry pomysł i późniejsze zaangażowanie w głosowanie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: biblioteki@empik.com

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na temat poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie: https://www.empik.com/biblioteki

Komunikat prasowy na temat konkursu.docx


Urbact Projekt.png

ZARZĄDZENIE NR 540/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie przyznania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” w roku szkolnym 2019/2020 r.

Treść zarządzenia.pdf


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU „KINO Z BANKOWĄ"

W ramach współpracy Urzędu Miasta Katowice z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oddział zamiejscowy w Chorzowie, zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań kinowych pn..: „Kino z Bankową".

Więcej informacji na stronie:

https://www.wsb.pl/chorzow/aktualnosci/kino-z-bankowa-rusza-cykl-bezplatnych-spotkan-kinowych

beznazwy2.png


Stypendia PRYMUS za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 - IX edycja!!!

W dniu 27 czerwca 2019 r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus"

pobierz uchwałę i kryteria

Wnioski składamy do 16 sierpnia br.

 w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1,

w godzinach pracy Urzędu 

lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)


1. Wniosek wraz z klauzulą - pobierz.docx

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) - pobierz

3. Konkursy, olimpiady, turnieje


Ważne!!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18% dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł. w skali roku.
Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną 3.800 zł. - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

 

Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019, w okresie wiosennym 480 uczniów skorzystało z dofinansowania do wyjazdu śródrocznego na ,,Zieloną szkołę", przyznanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 146690, 00 zł.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU „UNIWERSYTET NAJLEPSZYCH"!

Rekrutacja do kolejnej edycji programu „Uniwersytet Najlepszych" potrwa do dnia 28 czerwca br.

Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach. W tej edycji program rozszerzony został o kolejne miasta - wsparcie najzdolniejszym uczniom z województwa śląskiego zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego. Główną metodę pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” stanowi edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Zadaniem opiekuna jest pomoc w znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju naukowego i dostosowaniu jej do zainteresowań ucznia, a także motywacja do długotrwałej pracy nad rozwojem osobistym i naukowym.

Pierwsza edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów katowickich szkół - zgłoszonych zostało ponad 60 kandydatów, spośród których wyłoniono 30 najzdolniejszych, pracujących następnie pod okiem tutorów.

Więcej informacji na stronie programu: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl

 

2-post_fb.jpgV ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyło się „V Święto Profilaktyki - Katowice 2019”. Organizatorami działań Profilaktyki Rówieśniczej są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu było: „Katowice miasto otwartych ludzi”.

Projekt adresowany był do młodzieży katowickich szkół podstawowych - klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Corocznie ma on na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki corocznie stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach - Miejskich Programów Profilaktycznych „Bezpieczna Młodzież”, Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych, projektu profilaktycznego „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

Profilaktyka 1.png

STYPENDIA PRYMUS ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - IX EDYCJA - WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

5 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus". Link do konsultacji: https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8398#post31552

Uchwała będzie poddana głosowaniu na najbliżej sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca br.  Wprowadza m.in. zmiany w aspekcie proceduralnym - zawiera nowy druk wniosku, a także wydłuża termin jego składania do dnia 16 sierpnia br.

Pomimo tego, iż uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus", zmieniona uchwałą nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r. nadal obowiązuje, prosimy o nieskładanie wniosków w ,,starym trybie" i rozpoczęcie aplikowania o stypendium wg nowych zasad, po wejściu w życie konsultowanej obecnie uchwały.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa uchwała jest prawem miejscowym czyli zaczyna obwiązywać 14 dni od daty  opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, można przewidywać, że jej wejście w życie nastąpi mniej więcej w drugiej połowie lipca.

Informacja o jej opublikowaniu i wejściu w życie zostanie niezwłocznie podana do publicznej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

 

ŁĄCZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁY - NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zobacz informacje - pytania i odpowiedzi

 

KONKURS „NAUCZYCIELE ZWOLNIENI Z TEORII"

Już ponad stu nauczycieli ze szkół średnich z całej Polski wprowadziło projekty społeczne w swojej szkole realizowane w ramach praktycznej olimpiady „Zwolnieni z Teorii". W związku z tym organizatorzy olimpiady wystartowali z kampanią zapraszającą kolejnych, nowych nauczycieli z całej Polski do dołączenia do grupy „Nauczyciele Zwolnieni z Teorii ", która będzie mogła korzystać z nowoczesnej platformy stworzonej przy wsparciu Google.org.

„Nauczyciele Zwolnieni z Teorii" to grupa nauczycieli ze szkół średnich edukujących przez praktykę. Urozmaicają oni tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych przeprowadzanych w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii". Każdy nauczyciel po zarejestrowaniu się do grupy „Nauczyciele Zwolnieni z Teorii" ma bezpłatny dostęp do platformy z materiałami edukacyjnymi oraz szkoleń.

Film zrealizowany w ramach kampanii można obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/R87iXZ_H77g

 

KONKURS „CYFROWA MAJÓWKA"

Zachęcamy lokalne społeczności do udziału w konkursie „Cyfrowa majówka" organizowanego w dniach od 11 do 19 maja 2019 r.

szczegółowe informacje   

Cyfrowa majówka - plakat.jpg

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W 2019 ROKU

szczegółowe informacje

 

KONKURS DLA ŚLĄSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu „Pracownia marzeń z Rodzice.Dzieci.pl". Do wygrania nowoczesne wyposażenie pracowni naukowej dla szkoły - szczegóły na stronie: https://www.rodzicedzieci.pl/2019/04/10/ruszyly-zapisy-do-konkursu-pracownia-marzen-z-rodzicedzieci-pl

 

II edycja Konkursu -  Pracownia Marzeń.png

 

ZBIERAMY KSIĄŻKI DLA DZIECI W POLSKIEJ SZKOLE NA LITWIE

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w KWK „Murcki-Staszic", zwracamy się z prośbą o przyłączenie się placówek oświatowych oraz instytucji kultury do akcji pod hasłem: „Zbieramy książki dla dzieci w polskiej szkole na Litwie im. Jana Pawła II" i zorganizowanie w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. nieodpłatnego przekazania książek (zwłaszcza podręczników i lektur) dla dzieci ze szkoły podstawowej na Litwie - według załączonego wykazu

Transport zebranych darów do ww. szkoły na Litwie, do której uczęszcza ok. 1000 polskich dzieci będzie zorganizowany we wrześniu przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność" w KWK „Murcki-Staszic". W sprawie odbioru zebranych książek, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 705 41 81.

 

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA "ŻONKILE"

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz siódmy zachęca szkoły, biblioteki oraz instytucje z całej Polski do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Tegoroczna akcja Żonkile jest szczególna również z uwagi na 100. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Marka Edelmana - ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim. Szkoły, biblioteki w całej Polsce mogą włączyć się w akcję w dowolnej formie, organizując w swoich placówkach w okolicach 19 kwietnia działania z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez Muzeum POLIN.

Aby dołączyć do akcji, wystarczy wypełnić właściwy formularz dostępny na stronie: https://www.polin.pl/pl/zonkile-2019

Zgłoszenia od szkół, bibliotek i instytucji do akcji Żonkile przyjmowane będą do 15 kwietnia. Po zgłoszeniu się do udziału w akcji, otrzymają Państwo wskazówki oraz materiały, które pomogą zorganizować obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Szczegółowe informacje 

 

Informujemy o przeprowadzanej przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC dziewiątej rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty - kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online w dniach od 15 lutego do 31 marca 2019 r. Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski umożliwiając im naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju, tworząc przy tym przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole i poza szkołą.

Zobacz notatkę prasową Programu...

 

beznazwy.png

Zaproszenie na Festiwal Edukacyjny Nowe Inspiracje - „WOM" 2019 organizowany w dniu 6 kwietnia 2019 r. przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Katowicach

więcej informacji...

 Festiwal WOM 2019 - plakat.jpg

 

Informacja dla szkół podstawowych o X Zlocie Samorządów Uczniowskich „Dobra komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu"

szczegółowe informacje...

 

Zapraszamy rodziców i uczniów klas ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych katowickich szkół na V Gimnazjalny Dzień Kariery organizowany w dniu 12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Pobierz plik

 

Zaproszenie dla rodziców i nauczycieli na prelekcję wraz z konsultacjami 14.03.2019 roku nt.: "Dzieci i młodzież w świecie technologii"

 
 

RELACJA Z III FESTIWALU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „SIĘGNIJ PO ZAWÓD"

W dniach 13 i 14 stycznia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się III Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód". Trzydzieści jeden katowickich szkół ponadpodstawowych prezentujących w sposób merytoryczny i rzetelny swoją ofertę zarówno na stoiskach, jak i na scenie przyciągało tłumy. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertą szkół oraz porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami. Całość uatrakcyjniały występy wokalne i taneczne uczniów, a także przedstawienia, skecze, pokaz mody, barmański, fryzjerstwa, sportowy, kulinarny i musztry wojskowej oraz zatańczony w pięknych strojach dostojny polonez. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia:

IMG_0146.JPG

 

Program Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice na rok szkolny 2018/2019
Link do spotów z poprzednich konkursów (do wykorzystania):
 
Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020


III KATOWICKI FESTIWAL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „SIĘGNIJ PO ZAWÓD"

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  organizowanym  w  Międzynarodowym  Centrum  Kongresowym w Katowicach  w dniach 12-14 stycznia 2019 r.  3.  Śląskim  Festiwalu  Nauki KATOWICE  w  ramach,  którego  w  dniach 13 i 14 stycznia 2019 r. odbędzie się III Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód". Podczas Festiwalu swoją ofertę edukacyjną zaprezentują  katowickie  szkoły  średnie  oraz  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  a  także  po raz pierwszy w edycji Festiwalu  - przedstawiciele pracodawców, którzy na stoiskach zaprezentują swoją działalność.

 Śląski Festiwal Nauki - plakat.jpg

  Plakat 2018 - Small.png

  

Już po raz trzeci miasto Katowice zostało uhonorowane tytułem Samorządowy Lider Edukacji oraz w edycji 2018 otrzymało tytuł "Sukces Roku w Oświacie"

stat.jpgTrzeci raz miasto Katowice ubiegało się o certyfikat Lider Samorządowej Edukacji i po raz trzeci ten zaszczytny tytuł trafił do Katowic. W bieżącym roku w Ogólnopolskim Programie Certyfikacyjnym dla Gmin, Powiatów i Samorządów Wojewódzkich wzięła udział rekordowa ilość samorządów, wpłynęło ponad 200 wniosków. Komisja Certyfikacyjna nadała tytuł „Samorządowy Lider Edukacji" niewiele ponad 60 jednostkom samorządu terytorialnego.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".
więcej przeczytasz w zakładce: Co nowego w edukacji - Sukcesy
 
 
Zapraszamy 15 listopada 2018 roku do uczestnictwa w Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych

Jednym z głównych celów działalności Forum jest integracja środowiska związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym placówek z rejonu działania Poradni, prowadzenie wspólnych projektów, przedsięwzięć oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym.

więcej o Forum przeczytasz tutaj...

Wyszukiwarka programów stypendialnych

Fundacja Dobra Sieć od ponad 9 lat podejmuje działania na rzecz podnoszenia świadomości o istnieniu zróżnicowanych programów stypendialnych, przyznawanych nie tylko szkołach, lecz również przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i firmy.

szczegółowe informacje...

 
Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcje wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 w okresie jesiennym, 51 uczniów skorzystało z dofinansowania do wyjazdu śródrocznego na "Zieloną szkołę", przyznanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 17640,00 złotych.


Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu ,,Za życiem”
zobacz...Informacja o przerwach wakacyjnych Miejskich Przedszkoli w Katowicach

zobacz...

 

MOTO MAJÓWKA 2018

plakat_motomajowska_2018.JPG


zobacz prezentację...


Uwaga 6-klasisto! otwieramy nabór do klas dwujęzycznych, wybierz coś dla siebie!

jezyki.jpg

przeczytaj informację na temat klas siódmych dwujęzycznych...

Zaproszenie na Festiwal Edukacyjny Nowe inspiracje - „WOM" 2018 oraz XXI Giełdę Wydawców w dniu 28 kwietnia 2018 roku

więcej informacji...

plakat_wom_2018.jpg

 

 
IX Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów województwa śląskiego
19 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach odbył się już po raz dziewiąty Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów województwa śląskiego. Nadrzędnym celem tego spotkania było propagowanie idei samorządności wśród społeczności uczniowskiej, a także wymiana doświadczeń młodych samorządowców.
W tym roku tematem przewodnim spotkania był „Śląsk w kulturze i tradycji”.
przeczytaj: sprawozdanie...

Rusza nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych!
 
19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 
Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice
II Katowicki Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód”
plakat.jpgKatowickie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę na stoiskach i na scenie.
Trzydzieści jeden szkół ponadpodstawowych w jednym miejscu!
Wszystkie kierunki kształcenia, pokazy możliwości i umiejętności, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, występy taneczne i muzyczne szkolnych grup artystycznych i wiele innych atrakcji.
Na telebimie będą pokazywane spoty reklamowe ze szkół.
Będzie można porozmawiać z nauczycielami i uczniami wybranej szkoły, zaopatrzyć się w broszurę informacyjną zawierającą opis wszystkich katowickich szkół ponadpodstawowych i skorzystać z darmowego doradztwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznej - testy zawodowe dla uczniów szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy!

„KUŹNIA RÓŻNORODNOŚCI" WCHODZI DO SZKÓŁ!!!
Rusza nowy projekt dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego tematem będzie tolerancja i antydyskryminacja. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.
Nowy kierunek studiów dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej - województwem śląskim: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Nowy kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.
Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku). Studia trwają 2 semestry i decyduje kolejność zgłoszeń!
Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcje wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 (wyjazd wiosenny), 1360 dzieci skorzystało z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 331.020,00 złotych.

Fotorelacja z I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych "Sięgnij po zawód"

Miesiąc temu na Rynku odbył się I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. 30 katowickich szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało swoją ofertę. Był pokaz mody, barmański, kulinarny, fitnessu, a nawet musztry wojskowej. Całość uatrakcyjniały występy wokalne i taneczne uczniów katowickich szkół. Zobaczcie relację z tego wydarzenia na: 

profil miasta Katowice na Facebooku

06.JPG105.JPG133.JPG


Zapraszamy do Miejskiego Przedszkola Nr 41 i Miejskiego Przedszkola Nr 66

oferta_mp41,66.jpg

Przedstawiamy w formie spotów promocyjnych zawody przyszłości:
- branża budowlana,
- branża chemiczna,
- branża cukiernicza,
- branża elektryczno-energetyczna,
- branża mechaniczna,

- branża hotelarska,
- branża gastronomiczna,
- branża obróbki metali,
- branża transportu kolejowego,
- branża samochodowa,
- branża energetyczna w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- branża odzieżowa,
- branża związana z pielęgnacją zieleni,
- branża poligraficzna,
- branża turystyczna,
- branża weterynaryjna,
- branża multimedialna,

- branża handlowa,

- branża logistyczna,
- branża przeróbki (górniczo-hutnicza).

19 maja 2017 roku rozpoczyna się proces elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 Nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
oferta edukacyjna publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

oferta edukacyjna niepubliczych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego m. in. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

terminy naboru do szkół poandgimnazjalnych...
Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach na stronie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=323&news=7450&number=1

Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im.I.J.Paderewskiego w Katowicach laureatami ogólnopolskiego konkursu "Szkoła wolna od używek"

więcej informacji...​

Rozpoczyna się nabór do "Szkoły dla rodziców"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4. Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15). W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu 32 258 35 12.

więcej informacji...