Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

katowice_logo_poziom_kolor.jpgCiepleMieszkanie-logo-bez-tla-1 (2).png

W Katowicach prowadzony jest nabór do pierwszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach programu miasto będzie mogło przyznać 124 dotacje na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł.


O jakości powietrza najczęściej przypominamy sobie dopiero zimą, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Lecz działania na rzecz walki o czyste powietrze prowadzimy przez cały czas. Np. poprzez realizowane termomodernizacje miejskich budynków czy programy wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Tylko w latach 2015-2022 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę prawie 8 tysięcy źródeł ciepła, z czego rekordowe ponad 1,8 tysięcy pieców wymieniono w ubiegłym roku. Teraz dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będziemy mogli uzupełnić ofertę tych programów o „Ciepłe Mieszkanie" dzięki czemu mieszkańcom będzie jeszcze łatwiej o środki na wymianę źródła ciepła, ale też okien oraz drzwi – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.


Celem programu „Ciepłe Mieszkanie" jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie miasta poprzez wymianę starych „kopciuchów" w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Do programu mogą przystąpić właściciele mieszkań, którzy zamieszkują lokal wymagający wymiany ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Mieszkańcy przy okazji wymiany źródła ciepła, mogą rozliczyć również wymianę okien i drzwi wejściowych do lokalu.


Miasto Katowice podpisało umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3 106 800 zł. W tej kwocie przewidziane są 124 dotacje dla mieszkańców Katowic, w zależności od dochodów. - Program „Ciepłe mieszkanie" stanowi uzupełnienie oferty w zakresie dotacji celowych. Jeżeli, jako wnioskodawca, nie spełniamy warunków w ramach „Ciepłego Mieszkania", to nadal możemy skorzystać z podstawowych dotacji celowych oferowanych w Urzędzie Miasta Katowice, programu Stop Smog lub z Czystego Powietrza z WFOŚiGW w Katowicach – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska.


Dofinansowanie do nawet 95% kosztów kwalifikowanych

Program przewiduje trzy progi poziomu dofinansowania zależne od kryterium dochodowego:
•    Podstawowy - 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł (uzyskany dochód roczny nie przekracza 120 000 zł - na podstawie PITu za rok poprzedzający moment złożenia wniosku) dla 52 wnioskodawców,
•    Podwyższony – 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym/2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 52 wnioskodawców,
•    Najwyższy – 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym/1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 20 wnioskodawców.

Próg podwyższony i najwyższy są ustalane na podstawie zaświadczeń, o które mieszkańcy muszą wcześniej wystąpić do MOPS.


Zasady programu

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta Katowice. Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z Miastem Katowice o dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" i wykona zaplanowaną inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. Mieszkaniec otrzyma wyliczoną kwotę dotacji po rozliczeniu wymiany ogrzewania z Urzędem Miasta Katowice.

Nabór wniosków trwa od 05.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacje o szczegółach programu można uzyskać pod nr telefonu 32 259 35 18 lub adresem e-mail: cieple.mieszkanie@katowice.eu.


Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" na terenie miasta Katowice:

  • Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych:             4 

  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych:                                 0

  • Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym:             0,00 zł

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Ciepłe Mieszkanie 2024.pdf

2. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

3. Zgoda współmałżonka na wymianę C.O. w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

4. Zgoda współwłaścicieli na wymianę C.O. w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

5. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

6. Umowa o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

7. Wniosek o płatność dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

8. Zestawienie kosztów inwestycji.pdf

9. Protokół odbioru inwestycji przez instalatora.pdf

10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

11. Protokół odbioru inwestycji przez pracownika UMK.pdf


                               logo wfośigw katowice.jpglogo nfośigw.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice