Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Do zadań zespołu należy między innymi:

1.  współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej w obszarze problemów społecznych,
2. udział w określeniu potrzeb społecznych i składanie propozycji sposobu ich zaspakajania,
3. wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług,
4. przedstawienie propozycji systemowych zasad rozwiązywania problemów społecznych,
5. aktywna współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

SPOTKANIE ZESPOŁU W DNIU 02.12.2021 r. - Promocja działań NGO z wykorzystaniem kanałów komunikacji dostępnych w Urzędzie Miasta Katowice

W dniu 2 grudnia 2021r. o godzinie 15.30 odbyło się spotkanie on-line Zespołu doradczego ds. współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

 • Organizator spotkania: Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
 • Cel spotkania: przypomnienie organizacjom pozarządowym o możliwości promowania ich działań poprzez miejskie kanały komunikacji
 • Goście specjalni spotkania: Marta Chmielewska – Naczelnik Wydziału Promocji i Joanna Górska Kierownik Referatu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej.
 • Temat spotkania: przedstawienie kanałów komunikacji dostępnych w Urzędzie Miasta Katowice, za pośrednictwem których promowane są działania organizacjami pozarządowych.
 • W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, w tym 14 przedstawicieli NGO, 5 przedstawicieli UM Katowice.

Informacje dotyczące możliwości promowania działań katowickich NGO z wykorzystaniem narzędzi obsługiwanych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Katowice

Do każdego z poniższych narzędzi oprócz informacji tekstowej należy pamiętać o dołączeniu grafiki.

Narzędzia obsługiwane przez Wydział Promocji.

 1. Strona www.katowice.eu zakładka wydarzenia (wyświetlane w części dolnej strony głównej Katowice.eu) – informacje należy przesyłać na adres mail: katowice@silesia.travel
 2. Telewizja COM.TV - zgłoszenie przesłane nie później niż 7 dni przed wydarzeniem na adres mail: p@katowice.eu musi zawierać DATĘ, MIEJSCE, GODZINĘ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYDARZENIA ORAZ DANE KONTAKTOWE (TELEFON) DO KOORDYNATORA – Wydział Promocji potwierdza/odrzuca możliwość przyjazdu TV z uwagi na mnogość wydarzeń.
 3. Akceptacja grafik m.in. plakatów, ulotek z użyciem logo Miasta – należy przesłać na maila: dlaodmiany@katowice.eu
 4. Logo Katowic oraz Herb Miasta można pobrać ze strony Katowice.eu https://www.katowice.eu/czas-wolny/do-pobrania
 5. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta – Regulamin wraz z terminami oraz wzorem https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/w%C5%82adze-miasta/prezydent-miasta/honorowy-patronat

Narzędzia obsługiwane przez Wydział Komunikacji Społecznej.

 1. Facebook Katowice - oficjalny profil miasta - https://www.facebook.com/Katowice.eu   informacje na weekend i kolejny tydzień należy przesłać maksymalnie do czwartku do godziny 10.00 na adres mail: redakcja@katowice.eu
 2. Gazeta miejska „Nasze Katowice" – informację należy przesłać najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca (informacja o wydarzeniu ukaże się w kolejnym miesiącu) na maila: redakcja@katowice.eu
 3. Newsletter dla dziennikarzy, dla mieszkańców oraz Twitter Katowice PressOffice – materiały należy przesłać na maila: bp@katowice.eu oraz ewentualnie joanna.gorska@katowice.eu, telefon: (32) 259 31 40.

Narzędzia obsługiwane przez Referat Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 1. Strona Katowice.eu, zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-ngo
 2. Facebook – Profil Pełnomocnika - https://www.facebook.com/Pelnomocnik.PMK.NGO
 3. Cotygodniowy piątkowy newsletter do NGO – informację wraz z grafiką należy przesłać najpóźniej do piątku do godziny 13.00 na maila: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu lub agnieszka.lis@katowice.eu
 4. Przesyłanie informacji do jednostek miejskich np. placówek oświatowych, instytucji kultury za pośrednictwem wydziałów nadzorujących np. W. Edukacji i Sportu, W. Kultury – na prośbę NGO

Narzędzia obsługiwane przez katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

 1. Facebook - https://www.facebook.com/COPkopernika/
 2. Newsletter Centrum Organizacji Pozarządowych z informacjami o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez NGO i spotkaniach dla NGO - Kontakt do COP-u: cop.katowice@mostkatowice.pl  i/lub telefoniczny 533 367 789.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice