Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Do zadań zespołu należy między innymi:

1.  współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej w obszarze problemów społecznych,
2. udział w określeniu potrzeb społecznych i składanie propozycji sposobu ich zaspakajania,
3. wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług,
4. przedstawienie propozycji systemowych zasad rozwiązywania problemów społecznych,
5. aktywna współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

SPOTKANIE ZESPOŁU W DNIU 02.12.2021 R.

notatka ze spotkania 2.12.2021.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice