Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zespół doradczy ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

Zespół doradczy ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie  zespołu doradczego ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: uzależnionych,  które odbędzie się w piątek 26 listopada 2021r. o godz. 12:00 (za pośrednictwem aplikacji Teams).

W trakcie spotkania z naszej strony omówione zostaną następujące tematy:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania   Narkomanii na 2022 r.,

- Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.,

- planowane konkursy ofert na realizację zadań w 2022 r. przez organizacje samorządowe dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz streetworkingu,

- prezentacja postępów realizacji projektu „FreeDOM – mieszkania treningowe dla osób bezdomnych i uzależnionych",

- prezentacja nowego projektu Centrum Integracji Społecznej- przedsiębiorstwo socjalne, realizowanego przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,

- omówienie Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy przesłać w terminie do 24 listopada br. na adres  e-mail: maja.zajac@katowice.eu .


.................................................................................................................................................

Archiwalne notatki ze spotkań:

Notatka - czerwiec 2016.pdf

Notatka -  maj 2015.pdf

Notatka - listopad 2014.pdf 

Notatka - maj 2014.pdf

Notatka - październik 2012 r.pdf

Notatka - maj 2012 r.pdf

Notatka - marzec 2013 r.pdf

Notatka -  październik 2013 r.PDF

IV spotkanie - 11.10.2010.pdf

III spotkanie - 14.04.2010.pdf

II spotkanie - 09.11.2009.pdf

I spotkanie - 02.06.2009.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice