Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje branżowe w Wydziale Kultury

Konsultacje branżowe w Wydziale Kultury

Konsultacje branżowe w Wydziale Kultury w 2013 r.

Konsultacje branżowe z Wydziałem Kultury w dniu 27 03 2012

W dniu 22.11.2011r. w Urzędzie Miasta Katowice  odbyły się konsultacje branżowe Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

protokół ze spotkania.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice