Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO ZESPOŁY DORADCZE

ZESPOŁY DORADCZE

Wydział Polityki Społecznej, Urzędu Miasta w Katowicach informuje, że Zarządzeniem Prezydenta nr 498/2011 z dnia 28.09.2011r. powołano wspólne zespoły o charakterze inicjatywno-doradczym  działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego.


Powołano następujące Zespoły: 

1. Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

koordynator z ramienia Urzędu Miasta:

- Agnieszka Lis - tel. 32 2593-746, agnieszka.lis@katowice.eu

 

2. Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

koordynator z ramienia Urzędu Miasta:

- Małgorzata Glinka - tel. 32 2593 746, malgorzata.glinka@katowice.eu

- Anna Szczęch - tel. 32 2593 739, anna.szczech@katowice.eu

 

3. Zespół ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

koordynatorki z ramienia Urzędu Miasta:

- Gizela Przeor - tel 32 2593 780, gizela.przeor@katowice.eu,

- Dobrosława Czechowska - tel. 32 2593 451, dobroslawa.czechowska@katowice.eu


4. Zespół ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym:  osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom

koordynatorki z ramienia Urzędu Miasta

- Katarzyna Kłoska- tel 32 2593 388, katarzyna.kloska@katowice.eu,

- Katarzyna Stolecka - Szymoszek - tel. 32 2593  788, katarzyna.stolecka-szymoszek@katowice.eu.


5.  Zespół doradczy ds. edukacji oświaty i wychowania

Na wniosek organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 745/2012 z dnia 21 marca 2012r. powołał nowy Zespół doradczy ds. edukacji oświaty i wychowania.

Organizację pracy zespołu oraz obsługę administracyjno-biurową zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.


Zadania Zespołów:

- współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej w obszarze problemów społecznych,

- udział w określeniu potrzeb społecznych i składanie propozycji sposobu ich zaspakajania,

- wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług,

- przedstawienie propozycji systemowych zasad rozwiązywania problemów społecznych,

- aktywna współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Zgłoszenia do pracy w poszczególnych zespołach doradczych przyjmowane są mailowo, telefonicznie, pisemnie.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice