Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO ZESPOŁY DORADCZE

ZESPOŁY DORADCZE

Wydział Polityki Społecznej, Urzędu Miasta w Katowicach informuje, że Zarządzeniem Prezydenta nr 498/2011 z dnia 28.09.2011r. powołano wspólne zespoły o charakterze inicjatywno-doradczym  działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego.


Powołano następujące Zespoły: 

1. Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

koordynator z ramienia Urzędu Miasta:

- Agnieszka Lis - tel. 32 2593-746, agnieszka.lis@katowice.eu

 

2. Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

koordynator z ramienia Urzędu Miasta:

- Małgorzata Glinka - tel. 32 2593 746, malgorzata.glinka@katowice.eu

- Anna Szczęch - tel. 32 2593 739, anna.szczech@katowice.eu

 

3. Zespół ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

koordynatorki z ramienia Urzędu Miasta:

- Anna Wójcik - tel. 32 2593 451, anna.wojcik@katowice.eu,

- Maja Zając - tel. 32 2593 721,  maja.zajac@katowice.eu  


4. Zespół ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym:  osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom

koordynatorki z ramienia Urzędu Miasta

- Marta Białowąs - tel. 32 2593-462, marta.bialawas@katowice.eu 

- Bartosz Kajdan- tel. 32 2593 788, bartosz.kajdan@katowice.eu,


5.  Zespół doradczy ds. edukacji oświaty i wychowania

Na wniosek organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 745/2012 z dnia 21 marca 2012r. powołał nowy Zespół doradczy ds. edukacji oświaty i wychowania.

Organizację pracy zespołu oraz obsługę administracyjno-biurową zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.


Zadania Zespołów:

- współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej w obszarze problemów społecznych,

- udział w określeniu potrzeb społecznych i składanie propozycji sposobu ich zaspakajania,

- wymiana doświadczeń i informacji na temat realizowanych usług,

- przedstawienie propozycji systemowych zasad rozwiązywania problemów społecznych,

- aktywna współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Zgłoszenia do pracy w poszczególnych zespołach doradczych przyjmowane są mailowo, telefonicznie, pisemnie.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice