Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WYNIKI WYBORÓW

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji

Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji w składzie:

 1. Barbara Mańdok – przedstawicielka Rady Miasta Katowice

 2. Agnieszka Budzyńska – przedstawicielka organizacji pozarządowej,

 3. Iwona Szreter – Kulisz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Katowice,

 4. Agnieszka Lis - przedstawicielka Prezydenta Miasta Katowice,


  na posiedzeniu w dniu 11 października 2023 r. ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji.

  Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji, która zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Katowice na okres 3 lat, wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.:


Lp.

Imię i nazwiskoNazwa organizacji wiodącej, którą kandydat reprezentujeLiczba uzyskanych głosów
1.Krzysztof HołyńskiStowarzyszenie MOST73
2.Vita MiropoltsevaŚląska Sieć 3 Sektora37
3.Przemysław WalasStowarzyszenie Tęczówka37
4.Grażyna Prycza-KupnyStowarzyszenie Wolnej Herbaty34
5.Małgorzata Dudek-WąsHufiec ZHP Katowice34
6.Ewa Grzegorzak - ŁoposzkoStowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "KORCZAK"33
7.Kamil SzewczykFundacja Napraw Sobie Miasto31
8.Grzegorz AugustynStowarzyszenie BLOK Aktywni Razem27

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 32 2593-746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

Załącznik:

Protokol Komisji Skrutacyjnej - wyniki wyborow do Rady Pozytku - VI kadencja - dot. NGO - skan.pdf

Protokol Komisji Skrutacyjnej - wyniki wyborow do Rady Pozytku - VI kadencja - dot. NGO.pdf

...........................................................................................................................................................................................

WYBORY do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji

W wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, przeprowadzonego w terminie od 1 września do 14 września 2023 r., wpłynęło 20 zgłoszeń.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Miasta Katowice do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji.

Zgodnie z przyjętym trybem:

 1. Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 22 września do 06 października br.

 2. Każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania.

 3. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny, która jest dostępna:

 •  w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, parter - w godz.:  poniedziałek, czwartek: 7.30-17.00; wtorek, środa: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00,
 • w Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, piętro VII, pokój 808 - w godz.:  poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00,
 • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7 - w godz.:  poniedziałek, środa, piątek: 9.00-17.00; wtorek, czwartek: 11.00-19.00
 1. Głos oddaje osoba/osoby upoważniona/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej.

 2. W pozostałych przypadkach, Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, którą dopina do Karty do głosowania (wzór poniżej).

  Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.
  Do pobrania:

 
Poniżej prezentujemy listę kandydatów wraz uzasadnieniem wpisanym w punkcie 4. Karty zgłoszenia kandydata na Członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji.

Lista kandydatów zgłoszonych na członków Rady VI kadencji wraz z opisem.pdf

GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW.jpg

...............................................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach przyjmowane są w terminie od 1 września do 14 września 2023 r.

Karty należy:

 • złożyć w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub
 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 40-003, Katowice, lub

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym: 

 1. trzech przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
 2. pięciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
 3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

Uwaga!

 • Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.
 • Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.
 • Kartę można pobrać w formie elektronicznej (patrz poniżej) lub w formie papierowej w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808, piętro VIII.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.


Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
Karta zgłoszenia - rada pożytku publicznego - zal 1.docx

Karta zgłoszenia - rada pożytku publicznego - zal 1.pdf

Harmonogram naboru do Rady 


Harmonogram wyborów Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.pdf 


Podstawa prawna:
Uchwała nr LXIV/1332/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej

............................................................................................................................................................................................

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji

Zarządzeniem Nr 1277/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 listopada 2020 r. powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji. 

W składzie Rady jest 16 członków, w tym:

Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:

 1. Barbara Mańdok

 2. Dawid Kamiński

 3. Adam Lejman-Gąska

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:

 1. Jerzy Woźniak - Wiceprezydent Miasta Katowice - Przewodniczący Rady

 2. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

 3. Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - Sekretarz Rady

 4. Jowita Hercig – Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury

 5. Iwona Szreter-Kulisz – Kierownik Referatu Sportu - Wydział Edukacji i Sportu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

 1. Grzegorz Augustyn - Stowarzyszenie BLOK Aktywni Razem

 2. Agnieszka Budzyńska - Śląska Sieć 3 Sektora

 3. Małgorzata Dudek - Hufiec ZHP Katowice

 4. Ewa Grzegorzak - Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "KORCZAK"

 5. Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie MOST - Wiceprzewodniczący Rady

 6. Olaf Józefoski - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty  

 7. Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły"

 8. Grzegorz Wiończyk - Stowarzyszenie Tęczówka


Kontakt do Członków Rady, protokoły z posiedzeń, opinie Rady, terminy posiedzeń oraz najważniejsze dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: link


Obsługa administracyjno - biurowa Rady: Agnieszka Lis, tel. 32 2593-746, mail: radapozytku@katowice.eu  

Prezentacja - Rada Pożytku V kadencji.pdf

.................................................................................................................................

WYNIKI WYBORÓW

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji

 

Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród pełniącej kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w składzie: Barbara Mańdok, Iwona Szreter - Kulisz, Agnieszka Lis, na posiedzeniu w dniu 29 września br. ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji.

 

Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji, która zostanie powołana na okres X.2020 – IX.2023, wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Nazwa organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata

Nazwa reprezentowanej organizacji pozarządowej Liczba uzyskanych głosów
1. Beata TwardowskaStowarzyszenie Klub Tradycji Radomskich Zakładów Metalowych PREDOM Łucznik nr 11Fundacja „Śląskie Anioły"58
2.Krzysztof HołyńskiStowarzyszenie MOSTStowarzyszenie MOST38
3.Ewa Grzegorzak-ŁoposzkoStowarzyszenie BLOK Aktywni RazemStowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "KORCZAK"30
4.Olaf JózefoskiStowarzyszenie Wolnej HerbatyStowarzyszenie Wolnej Herbaty28
5.Grzegorz AugustynStowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "KORCZAK"Stowarzyszenie BLOK Aktywni Razem27
6.Agnieszka BudzyńskaŚląska Sieć 3 SektoraŚląska Sieć 3 Sektora23
7.Grzegorz WiończykStowarzyszenie TęczówkaStowarzyszenie Tęczówka21
8.Małgorzata DudekHufiec ZHP KatowiceHufiec ZHP Katowice21

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.

 

Załącznik:

Protokół wyników wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.09.2020.

protokół.pdf


...........................................................................................................................................................

WYBORY do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wKatowicach V kadencji

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice przeprowadzonego w terminie od 26 sierpnia 2020r. do 8 września 2020 r. wpłynęło 16 ważnych zgłoszeń.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Katowice. Głosowanie trwa 14 dni w terminie od 15 września do 28 września br.

Szczegółowe informacje, w tym lista kandydatów, karta głosowania, wzór upoważnienia - do pobrania

......................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji

25 sierpnia 2020r. Prezydent Miasta Katowice ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Katowice - zgłoszenia do 8 września br.

.............................................................................................................................................................................................
Aktualny skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji:

Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:

1) Barbara Mańdok,

2) Dawid Kamiński.

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:

1) Jerzy Woźniak - Wiceprezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Rady

2) Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, 

3) Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Sekretarz Rady

4) Jowita Hercig - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury,

5) Grzegorz Mazurkiewicz - Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska,

6) Iwona Szreter-Kulisz - Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

1) Ewa Grzegorzak-Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK,

2) Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka,

3) Irena Kowalska-Drygała – Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Wiceprzewodnicząca Rady

4) Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 Sektora,

5) Marek Piechula - Hackerspace Silesia,

6) Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach,

7) Adrian Łukasz Szymura - Górnośląskie Bractwo Kulturalne Związku Górnośląskiego,

8) Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły”.

zdjecie pozegnalne.jpg

Zarządzeniem nr 400/2019 z dnia 12.07.2019r. Prezydent Miasta Katowice powołał Pana Jerzego Woźniaka Wiceprezydenta Miasta Katowice do składu Powiatowej Rady Działalnosci Pozytku Publicznego w Katowicach IV kadencji - https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/11120/400-2019b.pdfInformujemy, że powołano Pania Barbarę Mańdok i Pana Dawida Kamińskiego - Radnych Rady Miasta Katowice do składu Rady IV kadencji - Zarządzenie nr 98/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ​odwołania i powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji
- http://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10818/98-2019b.pdf 

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencjiWszelkie informacje dotyczące Rady, w tym aktualny skład Rady, dane kontaktowe, opinie i stanowiska Rady, protokoły z posiedzeń, terminy posiedzeń -  są dostępne na BIP w zakładce Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pod adresem: http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/PRDPPwK/dokument.aspx?idr=93518&menu=642 

.................................................................................................
Znamy już wyniki wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji

W związku z kończącą się we wrześniu br. kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, w dniu 12.07.2017r. ogłoszono nabór kandydatów do Rady Pożytku IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice. Organizacje pozarządowe zgłosiły  21 kandydatów.

W dniach 1-14 sierpnia br. - 90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów (każda organizacja mogła wskazać 8 kandydatów).

W dniu 16.08.2017r. Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród pełniącej kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali zgłoszeni do Rady Pożytku IV kadencji.
Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji od października 2017 roku wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.: 


Imię i nazwisko
Nazwa organizacji pozarządowej
Liczba głosów
Irena Kowalska-Drygała
​Regionalne Centrum Wolontariatu
​41
Tomasz Kołodziejczyk
​Stowarzyszenie Tęczówka
​37
Ewa Grzegorzak-Łoposzko
​Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK
​36
Wiesława Rak
​Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
​32
Grażyna Lądwik
​Śląska Sieć 3 sektora
​29
Marek Piechula
​Hackerspace Silesia
​29
Adrian Łukasz Szymura
​Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”
​29
Beata Twardowska
​Fundacja „Śląskie Anioły”
​27


Kadencja Rady trwa 3 lata.

............................................................................................................................................................................
Wszelkie informacje dotyczące Rady, w tym aktualny skład Rady, dane kontaktowe, opinie i stanowiska Rady, protokoły z posiedzeń, terminy posiedzeń -  są dostępne na BIP w zakładce Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pod adresem:

...........................................................................................................


 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach oraz najważniejsze dokumenty

Zarządzeniem Nr 479/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 października 2015r. powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji - z mocą obowiązywania od 1 października 2015r.
W składzie Rady jest 16 członków, w tym:

1) Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:

 1. Jerzy Forajter ( do 27 kwietnia 2016r. Maciej Biskupski)
 2. Jacek Piwowarczuk

 
2)  Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:

 1. Marzena Szuba - Wiceprezydent Miasta Katowice (Przewodnicząca)
 2. Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
 3. Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych (Sekretarz)
 4. Jowita Hercig - Kierownik Referatu - Wydział Kultury
 5. Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania     Środowiska
 6. Iwona Szreter-Kulisz - główny specjalista - Wydział Sportu i Turystyki.


3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

 1. Aleksandra Cajgner – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
 2. Izabela Gołaszczyk - Sobczyk – Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”
 3. Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST (Wiceprzewodniczący)
 4. Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
 5. Wiesława Rak - Zarząd Okręgowy w Katowicach Polskiego Czerwonego Krzyża
 6. Zbigniew Rudnicki – Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów
 7. Maciej Psych Smykowski – Piaskowy Smok
 8. Tomasz Szabelski – Stowarzyszenie Inicjatywa.


PREZENTACJA CZŁONKÓW POWIATOWIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH III KADENCJI 

Prezentacja - Rada Pożytku 2015.ppt

WAŻNE AKTY PRAWNE:

Uchwała nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Zarządzenie nr 786/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji odwołano Członka Rady Pana Macieja Biskupskiego, a powołano Członka Rady Pana Jerzego Forajtera


Zarządzenie nr 479/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 06.10.2015r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III Kadencji.

Zarządzenie nr 478/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 06.10.2015r. w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach II kadencji.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1754/2013 z dnia 11 października Prezydent Miasta Katowice odwołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach I kadencji i powołał nową Radę na kolejną kadencję na okres X.2013-X.2015. Po wyborach samorządowych w 2014r. skład Rady uległ niewielkiej zmianie.

Aktualny skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach:

1. Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:
1) Tomasz Maśnica
2) Jacek Piwowarczuk.

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:
1) Marzena Szuba - Wiceprezydent Miasta Katowice
2) Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

3) Jowita Hercig - Kierownik Referatu - Wydział Kultury
4) Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
5) Iwona Szreter-Kulisz - główny specjalista - Wydział Sportu i Turystyki

6) Agnieszka Lis - główny specjalista - Wydział Polityki Społecznej

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

1) Aleksandra Cajgner – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
2) Janusz Gorol – Polskie Forum Edukacji Europejskiej
3) Marek Jochymczyk - Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej
4) Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
5) Wiesława Rak - Zarząd Rejonowy w Katowicach Polskiego Czerwonego Krzyża
6) Marcin Pilśniak - Bogucice - kierunek przyszłość
7) Barbara Smolicha - Fundacja „Dr Clown” , oddział Regionalny Katowice
8) Julia Sobolewska - Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pełna treść Zarzadzenia

Za dotychczasową wsółpracę serdecznie dziękujemy :)


 

-----------------------------------------------------------------------

PRZYPOMNIENIE

Informacje o Radzie, protokoły, opinie, dokumenty dotyczące Rady są dostępne w odrębnej zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej 

________________________________________________________________________

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1673/2013 z dnia 31 lipca 2013r. Prezydent Miasta Katowice:

odwołał następujących członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach:

1. Panią Monikę Bajkę - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW,
2. Panią Ewę Pytasz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
3. Pana Grzegorza Wójkowskiego - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides.

oraz na miejsce ww. osób powołał:

1. Panią Ewę Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20,
2. Panią Aleksandrę Cajgner – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
3. Pana Janusza Gorola – Polskie Forum Edukacji Europejskiej.

Pełna treść Zarządzenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/900/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach (kadencja: od października 2013r. do września 2015r.) desygnowani zostali następujący radni Rady Miasta Katowice:

1. Tomasz Maśnica

2. Wiesław Mrowiec.

--------------------------------------------------------------------------------------

Protokół wyników wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach z dnia 11.07.2013r. ...

Protokol Komisji Skrutacyjnej.pdf


 

WYBORY
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach do 10 lipca 2013r. 


Kandydaci - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

1. Aleksandra Cajgner -
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ul. Warszawska 27, Katowice
2. Wiesława Rak - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. PCK 8, Katowice
3. Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, ul. Gen. Z.W. Jankego 160, Katowice
4. Janusz Gorol - Polskie Forum Edukacji Europejskiej, ul. Iłłakiewiczówny 11c, Katowice
5. Ewa Dudkiewicz - Ślaska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, ul. Kossutha 11, Katowice – zgłoszenie niekompletne
6. Barbara Smolicha -
Fundacja „Dr Clown” , ul. Jagiellońska 58/128a, Warszawa, oddział Regionalny ul. Warmińska 20/3, Katowice
7. Halina Skrzecz - Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń”, Pl. Grunwaldzki 8/10, Katowice
8. Julia Sobolewska - Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
9. Marcin Pilśniak - Bogucice – kierunek przyszłość, ul. Bończyka 9/6, Katowice
10. Marek Jochymczyk - Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej, Ul. Dzięciołów 17, Katowice
11. Andrzej Dawidowski – Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Klub Inteligencji Katolickiej, Pl. Ks. Emila Szramka 2/13, Katowice – zgłoszenie złożone po terminie

Zasady głosowania:

1.
Zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady na karcie do głosowania do 10 lipca 2013r.

2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej.

Urny znajdują się:

- w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 200,
godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 7.30-15.30;

- w Inkubatorze Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5,
godz. otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00;

wtorek, czwartek: 14.00-19.00.

3. Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania
potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

4.
Do 7 dni od daty zakończenia głosowania pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.

5.
Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.

Pliki do pobrania:
- Wykaz imienny ka
ndydatów wraz z opisem kandydata

1. Aleksandra Cajgner

Aleksandra Cajgner.pdf

2. Wiesława Rak

Wieslawa Rak.pdf

3. Ewa Łuczak

Ewa Luczak.pdf

4. Janusz Gorol 

Janusz Gorol.pdf

5. Barbara Smolicha

Barbara Smolicha.pdf

6. Halina Skrzecz

Halina Skrzecz.pdf

7. Julia Sobolewska 

Julia Sobolewska.pdf

8. Marcin Pilśniak 

Marcin Pilsniak.pdf

9. Marek Jochymczyk 

Marek Jochymczyk.pdf

 

- KARTA DO GŁOSOWANIA do pobrania

Karta do glosowania.doc

Karta do glosowania.pdf

................................................................................................
Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

............................................................................................................................................

Nabór kandydatów do kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Dnia 10.06.2013 roku zakończył się nabór kandydatów do nowej Rady. Z uwagi na fakt, że część kart została przesłana za pośrednictwem poczty - planowana na dzień 11.06.2013r. publikacja kandydatów na stronie internetowej została przesunięta o kilka dni.

Po opublikowaniu listy kandydatów zostanie zaktualizowany harmonogram wyborów.

...........................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza nabór kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice do 10 czerwca 2013r.

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.


Kadencja Rady trwa dwa lata (X.2013 - IX.2015) 

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

Kartę można pobrać w formie elektronicznej (plik do pobrania poniżej) lub w formie papierowej w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 200.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.


Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Karta zgloszenia kandydata.doc


 

Przewidywany harmonogram prac w zakresie naboru przedstawicieli organizacji pozarzadowych do nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

 

 
Planowane terminy
Zakres prac
Informacje szczegółowe – zgodnie z uchwałą
Termin
 27.05.2013
Ogłoszenie o naborze do Rady
ogłoszenie o naborze - publikacja:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice
- w prasie lokalnej
14 dni
 
Termin
27.05-10.06.2013
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
Karty zgłoszenia przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o naborze do Rady
Termin
26.06.2013
 
Publikacja listy kandydatów
Wykaz imienny osób, których kandydatury zostały zgłoszone, wraz z opisem kandydata, zamieszczany jest:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu oraz
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice.
14 dni
 
Termin
27.06-10.07.2013
Głosowanie na kandydatów
W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady na karcie do głosowania
 
- Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej.
 
- Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.
Do 7 dni
od daty zakończenia głosowania
 
pomiędzy 11.07.2013 a 16.07.2013
Liczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną
Pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.
Do 7 dni
od daty zakończenia głosowania
 
Termin ostateczny publikacji
 
17.07.2013
Publikacja wyników głosowania
Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłasza:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz
- na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.  
Do Rady wchodzi 8 osób, które uzyskały największą ilość głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

 

................................................................................................................................................

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (kadencja X.2011-IX.2013)Zarządzeniem nr 1388/2013 z dnia 01 marca 2013r. Prezydent Miasta Katowice odwołał Panią Mirosławę Szubę ze składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, a w jej miejsce powoła Panią Wiesławę Rak z Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. 

.........................................


Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 500/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 września 2011 roku powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jest 16 członków, w tym:
1. Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:
1) Wiesław Mrowiec
2) Witold Witkowicz

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:
1) Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2) Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
3) Jowita Hercig - Kierownik Referatu - Wydział Kultury
4) Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
5) Agnieszka Lis - główny specjalista - Wydział Polityki Społecznej
6) Iwona Szreter-Kulisz - główny specjalista - Wydział Sportu i Turystyki

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

1) Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
2) Andrzej Dawidowski - Klub Inteligencji Katolickiej
3) Andrzej Oksiak - Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce"
4) Ewa Pytasz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
5) Mirosława Szuba - Związek Sybiraków, oddział w Katowicach
6) Leszek Winder - Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT"
7) Grzegorz Wójkowski - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
8) Wojciech Zaremba – Fundacja For Animals


Pierwsze posiedzenie Rady zostanie zwołane przez Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 30 dni od jej powołania zgodnie z Uchwałą Nr VI/101/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Wszelkie informacje dotyczące Rady są dostępne na BIP w zakładce Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pod adresem http://bip.um.katowice.pl/

Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, do 16 sierpnia 2011r.

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia Br. upłynął termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Lista kandydatów

 
Wyboru kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dokona Prezydent Miasta Katowice po zaopiniowaniu poszczególnych kandydatur przez komórki organizacyjne współpracujące z organizacjami pozarządowymi.
Wyłonienie kandydatów spośród organizacji pozarządowych odbędzie się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z miastem Katowice.


Podstawa prawna:
Uchwała Nr VI/101/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 118 z dnia 2 czerwca 2011r.) 
 


 

 

 

Pliki do pobrania:

Zalacznik1 do uchwały.doc

Wieslawa Rak - karta zgłoszenia.pdf

uchwała.pdf

Marek Jochymczyk - karta zgłoszenia.pdf

Marcin Pilśniak - karta zgłoszenia.pdf

Karta do glosowania.doc

Julia Sobolewska - karta zgłoszenia.pdf

Janusz Gorol - karta zgłoszenia.pdf

Halina Skrzecz - karta zgłoszenia.pdf

Karta zgłoszenia na członka Rady.doc

Ewa Łuczak - karta zgłoszenia.pdf

Barbara Smolicha - karta zgłoszenia.pdf

Aleksandra Cajgner - karta zgłoszenia.pdf


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice