Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców


Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców, ul. Młyńska 5, Katowice


Punkt inf. dla cudzoziemców.jpg 


Godziny otwarcia:

poniedziałek i czwartek 11.00-17.00,

wtorek, środa, piątek 9.00-15.00.

 

Tel.: 539 696 888

Mail:  punktidc@fundacjaincorpore.pl    

Strona internetowa

FB: oficjalny profil punktu

 

Zakres udzielanych informacji:

  • dostęp do edukacji, w tym kursów z nauki języka polskiego oraz kurs ABC pracownika, czyli uzyskanie najważniejszych informacji dotyczących zawieranych umów z pracodawcami, rodzajach składek , opodatkowania itp.
  • dostęp do służby zdrowia, możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych w ramach środków NFZ; informacje o procedurze uzyskania ww. wsparcia,
  • dostęp do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  • dostęp do poradnictwa prawnego,
  • dostęp do pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Katowice,
  • dostęp do pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,
  • dostęp do polityki mieszkaniowej Miasta Katowice, wynajmu lokali mieszkalnych,
  • dostęp do obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa - ścisła współpraca z Honorowym Konsulem Ukrainy oraz innymi Konsulami Honorowymi.

Inne zadania:

  • integracja Cudzoziemców poprzez grupy wsparcia (udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego; aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami; grupa będzie moderowana przez psychologa). 
 zadanie wspolf z M. Katowice.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice