Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Nagroda za aktywność społeczną

Nagroda za aktywność społeczną

NAGRODY ZA 2022 ROK

Katowice nagrodziły społeczników

·  23 lutego 2023 r. odbyło się coroczne spotkanie prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

·  Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Marian Stolecki.

· Prezydent wręczył również nagrody za działalność społeczną i działalność charytatywną oraz nagrody w konkursie „Katowizje - firma społecznie odpowiedzialna".

·  W 2022 r. Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „III sektora" blisko 52 mln zł.

Stało się już tradycją, że podczas corocznych spotkań prezydenta Katowic z przedstawicielami organizacji pozarządowych wręczane są nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną oraz charytatywną. Nagrodę im. Józefa Kocurka za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności, otrzymał w tym roku Marian Stolecki.

– NGOsy są siłą napędową Katowic, realizując m.in. wartościowe projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. W ubiegłym, trudnym dla tego sektora roku, przeznaczyliśmy na działania NGO prawie 52 mln zł. Tradycyjnie spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by podsumować rok, ale i wyróżnić tych najaktywniejszych. Już po raz jedenasty wręczamy Nagrodę im. Józefa Kocurka, która w tym roku trafiła do Pana Mariana Stoleckiego – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pan Marian jest osobą niezwykle charyzmatyczną i empatyczną, która od kilkudziesięciu już lat z ogromnym zaangażowaniem pomaga mieszkańcom Katowic zmagającym się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia. Jego działania nakierowane są również na integrację społeczności lokalnej, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego przykładem jest realizacja w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projektu Centrum Społecznościowe SZOPKI – II. Za lata tej ciężkiej pracy na rzecz drugiego człowieka, ale również Katowic, w imieniu miasta, bardzo Panu dziękuję – podsumował prezydent.

Nagrodę za działalność charytatywną otrzymał w tym roku Mieczysław Kucharski Fot. UMK K. Kalkowski.jpg

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka", w którym Marian Stolecki działa już ponad 30 lat włączyło się również w działania nakierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez uruchomienie Punktu Integracyjno-Adaptacyjnego, w ramach którego prowadzone były wszechstronne działania na rzecz nie tylko integracji uchodźców, ale również pomocy w adaptacji do nowych warunków.

Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka, Marian Stolecki jest członkiem Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka" od 1991 roku. Od 1996 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa do spraw organizacyjnych. Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta Katowice prowadzi „Telefon Zaufania" dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Jest koordynatorem „Telefonu Zaufania" grupy LGBTQ oraz grupy integracyjnej dla uchodźców z Ukrainy. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach.

Znalezienie się w grupie nominowanych to ogromna przyjemność, a w tak dostojnym gronie osób nagrodzonych to prawdziwy zaszczyt. Można powiedzieć, że historia zatacza koło, bo tak się składa, że miałem przyjemność wielokrotnie spotykać się z Józefem Kocurkiem, gdyż byliśmy sąsiadami – mówił tuż po odebraniu nagrody Marian Stolecki, Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka. – Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie wszystkich osób pracujących na rzecz stowarzyszenia, ale też wszystkich osób pomagających w ogóle. Mnie przypadła rola kapitana czy też sternika. Jestem bardzo dumny – dodał.

Nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Marian Stolecki Fot. UMK K. Kalkowski.jpg

Nagrody za działalność społeczną i charytatywną

Oprócz wyłonienia zwycięzcy, jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień dla innych katowickich aktywistów. W kategorii działalności społecznej wyróżniono Spółdzielnie Socjalną Honolulu i jej prezesa Przemysława Sołtysika za wieloletnią działalność na rzecz reintegracji zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem oraz tworzenie dla tych osób odpowiednich warunków rozwoju na rynku pracy. Kolejnym wyróżnionym został Stanisław Maciaszek za realizację blisko 3,6 tys. programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży współpracując z katowickimi szkołami, klubami młodzieżowymi oraz 1,7 tys. programów dla rodziców i nauczycieli, aktualnie realizuje trzyletni projekt „freeDOM-mieszkania treningowe dla osób bezdomnych."

Nagrodę za działalność charytatywną otrzymał w tym roku Mieczysław Kucharski. To właściciel Restauracji Marysin Dwór w Katowicach, który od kilkunastu lat jest zaangażowany w bezinteresowną pomoc osobom najuboższym w Katowicach. Przykładem takiej działalności jest nieodpłatne wynajmowanie restauracji w celu organizacji wigilii „Opłatek maltański" organizowanej co roku przez Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Dodatkowe wyróżnienia za działalność charytatywną otrzymali również:  Katarzyna Loska-Szafrańska, która od lat zajmuje się organizowaniem szeroko rozumianego wsparcia dla Seniorów. Jest prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach prowadzącej kluby dla Seniorów oraz prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka" w Katowicach prowadzącego Klub Senior+ oraz Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz Piotr Walaszczyk, prezes Stowarzyszenia Ratujemy+. Stowarzyszenie zorganizowało setki akcji charytatywnych oraz brało udział w wielu wydarzeniach społecznych. Pan Piotr uczy pierwszej pomocy w szkołach, przedszkolach oraz na większości akcji charytatywnych w naszym mieście. Stowarzyszenie Ratujemy+ na początku wybuchu wojny w Ukrainie założyło na dworcu PKP punkt medyczny dla uchodźców z Ukrainy.

Nagroda za działalność społeczną im. Józefa Kocurka przyznawana jest katowickim społecznikom za ich bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców od 2012 r. Nagroda za działalność charytatywną przyznawana jest w tym roku po raz trzeci. W poprzednich latach laureatami nagrody prezydenta im. Józefa Kocurka za działalność społeczną byli: Jolanta Grabowska-Markowska, Erwin Grzegorzek, Ignacy Walenty Nendza, Hufiec ZHP Katowice, Elżbieta Zacher, Bolesław Bobrzyk, Jadwiga Charyga, Bogdan Nowak, s. Anna Bałchan oraz Eugeniusz Poloczek. Natomiast laureatami nagrody prezydenta za działalność charytatywną, w poprzednich latach otrzymali: Wioletta Iwanicka-Richter oraz Dietmar Brehmer.

Katowice dla NGO

Warto przypomnieć, że miasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach. Dlatego w 2015 roku w Katowicach powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W styczniu 2016 roku rozszerzono działalność Centrum Organizacji Pozarządowych na dwie lokalizacje, tj. ul. Młyńska 5 i ul. Kopernika 14. Na funkcjonowanie obu punktów COP miasto przeznaczyło w latach 2016-2022 kwotę 1,9 mln zł. W 2021 roku miasto nabyło budynek przy ul. Wita Stwosza 7, gdzie także swoją działalność mogły rozwinąć katowickie NGO'sy. Z pomocy COP w 2022 roku skorzystało 296 organizacji pozarządowych, a w poprzednich latach 2016–2021 COP wsparło łącznie 1147 NGO.

Od 2019 roku prezydent Katowic wdrożył konkurs dla organizacji pozarządowych na tzw. wkład własny, celem zapewnienia wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania publiczne skierowane do mieszkańców Katowic. W 2022 roku Katowice przeznaczyły na współpracę z podmiotami „trzeciego sektora" blisko 52 mln zł realizując wspólnie 542 projekty. Po trudnym dla organizacji pozarządowych okresie pandemii, w 2022 r. największym wyzwaniem była rosyjska agresja na Ukrainę.

– Miniony rok to zarówno ogromna aktywność NGO w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji i ochrony środowiska, jak i szybka mobilizacja oraz solidarność podmiotów trzeciego sektora i wolontariuszy z naszym samorządem w działaniach pomocowych skierowanych do obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed wojną i znaleźli schronienie w Katowicach. Wszystkim tym osobom należą się ogromne podziękowania, bo dzięki niezliczonej liczbie inicjatyw oddolnych możliwe było zapewnienie przez miasto kompleksowego wsparcia uchodźcom z Ukrainy – powiedziała Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

CSR, czyli biznes społecznie odpowiedzialny

Podczas gali zostały również wręczone nagrody w konkursie „Katowizje - firma społecznie odpowiedzialna". I nagrodę otrzymała firma Planeta Jublama Sp. z o.o. (Bajka Pana Kleksa) za projekt pn. „Z kulturą za Pan Kleks", natomiast II nagroda przypadła firmie DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska za projekt pn. „Konferencja ITILove".

Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wśród lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nagrodzone firmy inwestują, kreują i wdrażają narzędzia oraz rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci. W tej edycji konkursu brały udział projekty zrealizowane w 2022 roku.

Premierę miał również filmowy skrót przedstawiający różnorodne działania i wydarzenia zrealizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców oraz miasta Katowice w 2022 roku. Można go obejrzeć tutaj: https://bit.ly/3m3FUZi.


Prezydenta Katowic wręczył nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną oraz charytatywną Fot. UMK K. Kalkowski.jpg

....................................................................................................................................................................................................................................

NAGRODY ZA 2020 ROK

Prezydent wręczył Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz nagrodę za działalność charytatywną za 2020

 

10 czerwca br., podczas gali rozdania nagród Prezydent Miasta Katowice wręczył po raz dziewiąty Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz pierwszy raz - Nagrodę za działalność charytatywną za 2020 rok.

Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymał Erwin Grzegorzek – mieszkaniec Katowic, Nagrodę Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Dietmar Brehmer – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

Nagrodzeni w dwóch Nagrodach.JPG

ERWIN GRZEGORZEK - Laureat Nagrody im. J. Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 - jest emerytowanym mistrzem ogrodnictwa, kochającym kwiaty i znanym wielkim społecznikiem województwa śląskiego. Przez 60 lat pracy społecznej w kilkunastu miejscach naszego regionu województwa śląskiego sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej. Pan Erwin przekazuje dzieciom i młodzieży jak ważne są działania ekologiczne, jak również uwrażliwia młode osoby na piękno przyrody i uczy jej poszanowania. Pomaga również w placówkach oświatowych przy realizacji zadań ekologicznych. 

Pan Erwin od wielu lat aktywnie działa na terenie Miasta Katowice w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Na przygotowanych przez siebie rabatach posadził wiele krzewów róż, kilkaset sztuk roślin cebulowych oraz sadzonek kwiatów letnich z własnej produkcji lub przez siebie zakupionych. Sam projektował i założył kilkanaście zieleńców na terenie miasta Katowice, prowadził tam pracę pielęgnacyjne i sadził kwiaty. Teren, na którym działał to min. Osiedle Witosa, Miejskie Przedszkola, Szkoły podstawowe, Zespół szkół Odzieżowych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kościół rzymsko-katolicki, Klasztor Sióstr Elżbietanek. Od lat 60 – tych jest opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej w województwie Śląskim.

Pan Erwin - laureat z PMK i Komisja.JPG

DIETMAR BREHMER - Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną.

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, którzy znajdują się trudnej sytuacji materialnej.

Twórca Centrum Socjalnego w ramach, którego była prowadzona świetlica oraz jadłodajnia dla najuboższych oraz Noclegowni dla osób bezdomnych;

Opierając się na pracy społecznej kieruje swoją pomoc do każdego potrzebującego bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną czy pochodzenie narodowe i ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków towarzystwa niosących i organizujących pomoc.

Cechuje go wysoka empatia oraz gotowość niesienia pomocy każdemu potrzebującemu bez względu na jego sytuację materialną czy stan zdrowia,

W 2020 roku GTCH udzielało posiłku wszystkim potrzebującym korzystającym wcześniej z innych jadłodajni na terenie Katowic, które zostały zamknięte z powodu koronawirusa (często inne jadłodajnie obsługują osoby starsze, jadłodajnie zamknięto z uwagi na ich bezpieczeństwo)


Pan Dietmar Brehmer wraz z Prezydentem i Wiceprezydentem.JPG

Laureat Nagrody za działalnosc charytatywną wraz z komisją.JPG

Wyróżnienia w ramach Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymały Janina Piwowarczyk - Prezes Stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały oraz  Bożena Polak - współzałożycielka Ewangelickiego Centrum Diakonijnego "Słoneczna Kraina".

 

Janina Piwowarczyk jest organizatorką projektu „Żywa Biblioteka". Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególne rolę mają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek.. Żywe Książki pochodzą z różnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. Pani Janina jest również pomysłodawczynią spotkania wspomnieniowego o Józefie Kocurku w 70 rocznicę urodzin. Dodatkowo realizuje projekty dedykowane seniorom dzielnicy Bogucice takie jak bezpłatne lekcje j. angielskiego, spotkania dotyczące bezpieczeństwa czy ekologii. W czasie pandemii prowadzi telefon wsparcia dla seniorów woj. Śląskiego. Pani Janina otrzymała również podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Bożena Polak od wielu lat prowadzi Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina", gdzie realizowanych jest szereg zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, oraz prowadzony jest klub seniora. W placówce udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Pani Bożena w pełni wypełnia służbę miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących, poprzez inicjowanie akcji społecznych oraz wspieranie projektów, realizowanych pro publico bono. W grudniu 2020 r. Pani Bożena otrzymała wyróżnienie im. Ks. Emila Szramka. Z tytułu kompetencji i efektów działania wybrana została w kościele ewangelickim do prestiżowej funkcji członka Synodu.


Wyróżnienia w ramach Nagrody Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Mikołaj Rykowski – Prezes Fundacji Wolne Miejsce oraz Krzysztof Podlas - prezes Koła Katowickiego Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta

 

Mikołaj Rykowski aktywnie angażuje się w inicjatywy charytatywne, społeczne oraz obywatelskie. W ciągu 20 lat działalności charytatywnej stworzył społeczność wolontariuszy oraz sieć współpracy z samorządami, darczyńcami, która umożliwia coroczną realizację wyjątkowego w skali przedsięwzięcia Wigilia oraz Wielkanoc dla Samotnych (w ostatnich latach wydarzenia mają charakter metropolitalny). Pomysłodawca i realizator pierwszego sklepu socjalnego w Katowicach, którego ideą jest pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W czasie zawieszenia działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej podczas stanu epidemii, wolontariusze Fundacji pod przewodnictwem P. Rykowskiego dostarczali osobom starszym i niepełnosprawnym (którzy do tej pory korzystali z pobytu w DDPS) posiłki do domu. Wsparciem objęli również osoby niesamodzielne oraz seniorów, w tym seniorów 70+, w ramach nowych form pomocy uruchomionych przez Miasto Katowice - usługi robienia zakupów oraz przygotowywania paczek wraz z dowozem.

 

Krzysztof Podlas przez blisko 20 lat prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, głównie w obszarze działań na rzecz osób bezdomnych, w tym między innymi w dążeniu by stały się samodzielne i nauczyły na nowo prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Prowadzi noclegownię dla 40 osób bezdomnych, podejmuje też systemową i długofalową pomoc w stosunku do swoich podopiecznych polegającą na zachęcaniu i wspieraniu w podejmowaniu leczenia odwykowego, odbudowywaniu utraconych, bądź zerwanych więzi rodzinnych, pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych. Wraz z streetworkerami od poniedziałku do piątku odwiedza bezdomnych, którzy żyją poza placówką: w kanałach ciepłowniczych lub pustostanach, dostarczając im odzież oraz ciepłe posiłki, nowe maseczki ochronne oraz żele do dezynfekcji.

Sama nominacja do Nagród Prezydenta Miasta Katowice. pokazuje jak ważne i potrzebne dla innych są działania przez nich prowadzone, bez względu na charakter tej działalności.  Dlatego warto jeszcze raz wymienić wszystkich nominowanych do nagród

 

Nominowani do Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 rok  

 

Janina Piwowarczyuk - Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały

Spółdzielnia Honolulu

Bożena Polak - Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina"

Wiesława Jaworska - Stowarzyszenie Obrony Lokatorów Wszystkich Mieszkań Zakładów Metalurgicznych "Silesia" i Spółki Mieszkaniowej "Dom"

Erwin Grzegorzek - mieszkaniec Katowic

Krystyna Niemiec - Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam

Małgorzata Herman - Fundacja Wspólnie - Razem

Antoni Nocoń - Polski Związek Działkowców ROD Chryzantema

Dietmar Brehmer - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Mikołaj Rykowski - Fundacja Wolne Miejsce

Monika Bajka - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

Krzysztof Podlas - Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

Sylwia Bacia – mieszkanka Katowic


Nominowani do Nagrody za działalność charytatywną - 2020                                  

Krystyna Niemiec - Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam

Alicja Dobija - Stowarzyszenie KLUCZ

Katarzyna Loska – Szafrańska - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dietmar Brehmer - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne

Mikołaj Rykowski - Fundacja Wolne Miejsce

Monika Bajka - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

Krzysztof Podlas - Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta


.......................................................................................................................................


Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej


Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Czy znasz osobę, która bezinteresownie działa dla mieszkańców Katowic – prowadzi warsztaty dla dzieci, aktywizuje seniorów, pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dba o bezdomne zwierzęta, chroni środowisko, a może w inny sposób udziela się na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli tak, to nie zwlekaj! Do 10 lutego 2021r. przyjmowane są wnioski w ramach konkursu o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Już od 2012 r. nagrodę otrzymują społecznicy za swoją bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Szczegóły dotyczące Nagrody: TUTAJ

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

..........................................................................................................  

W roku 2019 laureatem Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej został  Pan  Ignacy Walenty Nendza - katowiczanin od urodzenia, działacz harcerski i prawdziwy człowiek gór.

Wieloletni instruktor Polskiego Związku Alpinizmu działacz Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i współzałożyciel Harcerskiego Klubu Taternickiego, uczestnik wypraw himalajskich w latach 70 i 80.

Urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił różne funkcje – od drużynowego do zastępcy komendanta hufca. Obecnie działa w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie Taternickim.

W dzieciństwie, podczas indiańskich zabaw Pan Nendza poznał Jerzego Kukuczkę, mieszkającego w ościennej dzielnicy Bogucice. Ich losy splotły się w późniejszym czasie ponieważ przez 7 lat pracowali w tym samym zakładzie pracy, a przede wszystkim rozwijali swoją pasję wspinania się po górach i działali w Katowickim Klubie Wysokogórskim. fot S Rybok UMK (8).JPG


Notatka ze spotkania:

..................................................................................................................

W 2018 roku laureatem nagrody został Hufiec ZHP Katowice - od ponad 95 lat realizuje misję, której celem jest wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego charakteru poprzez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i stawianie mu różnorodnych wyzwań.

W szeregach Hufca jest ponad 100 wolontariuszy – instruktorów, którzy codziennie pełnią misję społeczną na rzecz mieszkańców miasta Katowice, a poza działalnością wynikającą z metodyki harcerskiej, gromady i drużyny podejmują się wielu zadań i projektów społecznych na rzecz swojej dzielnicy, zwłaszcza że Hufiec ZHP Katowice posiada 64 jednostki, które działają w różnych dzielnicach naszego miasta.

Działalność prowadzona przez harcerzy zawsze była i jest mocno związana z działaniami społecznymi. Mają za sobą wieloletnie tradycje w tym zakresie, a ich działania cechuje bezinteresowność, zaangażowanie, otwartość na współpracę z lokalną społecznością.

 _MG_9659.jpg

W ramach ogłoszonego konkursu P. Prezydent zatwierdził następujące wyróżnienia:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka"- za wysiłek i konsekwencję na rzecz rehabilitacji społecznej oraz aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie, za stworzenie im warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego;
 2. Katarzyna Raczykowska – za energię i aktywność w organizowaniu warsztatów, wystaw rękodzieła i ciekawych spotkań z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa oraz o charakterze kulturalnym skierowanych do seniorów;
 3. Michał Bentkowski – za zaangażowanie na rzecz promocji sportu i organizowanie zajęć  koszykówki w ramach pracy społecznej, w tym za organizację „przedszkola koszykarskiego";
 4. Mieczysław Dumieński - za działalność na rzecz poprawy zdrowia dzieci mieszkających na terenie Szopienic narażonych na skażenie ołowiem poprzez przygotowanie i wdrożenie programów pomocowych w  tym zakresie.


_MG_9704.jpg 

Ponadto Prezydent wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich aktywność:

 1. Monika Bajka – Prezes Stowarzyszenia na Recz Dzieci i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów
 2. Milena Skupień – Lisgarten – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach
 3. Elżbieta Ożarek – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. Jolanta Świerczok – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam" w Katowicach.
 5. Ryszard Czaja – Prezes wielosekcyjnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży
 6. Jakub Jankowski – Prezes wielosekcyjnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS Katowice
 7. Olaf Józefoski – Prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty
 8. Krzysztof Nowak – Dyrektor wielkosekcyjnego Akademickiego Klubu Sportowego AWF Katowice
 9. Romuald Pękalski - Prezes Stowarzyszenia Giszowiec
 10. Jerzy Sitko – Prezes Katowickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA
 11. Tadeusz Szafraniec – Prezes Klubu Szachowego HETMAN
 12. Leszek Winder – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców SAT

_MG_9746.jpg

................................................................................................................................................................................................
ROK 2017

Elżbieta Zacher.jpg
Od początku swojej działalności podejmowała inicjatywy na rzecz poprawy wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych: 
 • organizatorka: konkursu na najładniejsze okno Nikiszowca, cyklicznych spotkań pn. Przystanek Nikiszowiec" w Dziale Etnologii Muzeum Historii Katowic oraz licznych koncertów muzycznych w kościele parafialnym pw. św. Anny w Janowie z udziałem wspaniałych artystów,
 • inicjatorka: trasy turystycznej wokół Nikiszowca oraz powołania komitetu ds. obchodów 100 - lecia Nikiszowca,
 • dzięki jej staraniom na placu kościelnym powstała ściana pamięci poległych górników KWK "Wieczorek", a w 2014 r. na cmentarzu w Janowie został odsłonięty obelisk poświęcony pamięci ofiar I wojny światowej – mieszkańców dawnej Gminy Janów,
 • prekursorka wprowadzenia Teofila Ociepki – malarza Grupy Janowskiej – do Galerii Artystycznej Miasta Katowice,
 • od 2008 r. prezeska Stowarzyszenia "Razem dla Nikiszowca",
 • autorka projektu odnowy "Róż Nikiszowca" w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017,
 • współautorka książek o tematyce górniczej i historii KWK „Wieczorek”,
 • współinicjatorka powołania Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec.

_MG_5820.JPG
PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW ZA DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁANOŚĆ

 1. Aldona Adamska-Dziuba - za zaangażowanie w działania społeczno-kulturalne w dzielnicy Zawodzie
 2. Ewa Dopierała - za działania na rzecz katowickich seniorów
 3. Bożena Polak - za wieloletnią bezinteresowną pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców Katowic i ich integracje międzypokoleniową
 4. Dietmar Brehmer - za wsparcie kierowane do osób ubogich i bezdomnych
 5. Erwin Grzegorzek - za dbałość o otoczenie i pielęgnację zieleńców na terenie Katowic
 6. Stowarzyszenie „Nasze Osiedle Ścigały” - za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Bogucic
 7. Wioleta Richter-Iwanicka - za alternatywę dla ludzi młodych, budowanie w nich nadziei na zmianę stylu życia i skuteczną walkę z nałogami
 8. Halina Szajor - za wieloletnią działalność na rzecz kobiet z problemami nowotworowymi
 9. Przemysław Walas - za aktywny udział w pracach zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

_MG_5921.JPG
...............................................................................................................................................................................................

2016 ROK

W 2016 roku laureatem nagrody został  Pan Bolesław Bobrzyk, który od 2004 roku tworzył koncepcje prowadzenia edukacji przyrodniczo leśnej dla dzieci i młodzieży czym przyczynił się do powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Nadleśnictwa Katowice. Stworzył nowatorski program obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Nadleśnictwie Katowice. Od wielu lat jest czynnie zaangażowany w działania ZHP - jako instruktor Hufca Katowice organizował obozy i akcje społeczne, wychowując dzieci i młodzież w poszanowaniu historii i tradycji.  Angażuje się w organizację obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Współorganizuje Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej Ekosong. Współorganizuje z Katowickim Kołem Polskiego Związku Niewidomych zajęcia ułatwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zdobywanie wiedzy i przełamywanie barier, uhonorowany odznaczeniem „Przyjaciel niewidomych”.  W pełni zasłużony i oddany, pracujący i działający zawsze z sercem dla drugiego człowieka, a przy tym niezwykle zdolny, pogody, obdarzony wieloma talentami.

B. Bobrzyk1.jpg


m13.JPGW tym roku Pan Prezydent przyznał również wyróżnienie dla zespołu Katowickiego Centrum Organizacji pozarządowych.

COP.jpgRCW.jpg

Profesjonalna obsługa, szybka reakcja na zmieniające się potrzeby organizacji, otwartość i elastyczność oraz dobra atmosfera, którą tworzy kadra COP powoduje, że podmioty III sektora i grupy nieformalne chętniej korzystają z usług Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i Młyńskiej 5.

m9.JPG Pozostali nominowani to: Pani Bożena Polak – działaczka Stacji Diakonijnej Słoneczna Kraina, Pan Jan Broda – działacz społeczny we dzielnicy Murcki, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria, Pan Tomasz Kołodziejczyk – Prezes Stowarzyszenia Tęczówka, Pani Agnieszka Rzepecka – działaczka społeczna animująca mieszkańców dzielnicy Zawodzie, Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Pan Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

LAUREACI NAGRODY IM. JÓZEFA KOCURKA W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ w latach 2012-2017


dotychczasowi laureaci.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice