Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Nagroda za aktywność społeczną

Nagroda za aktywność społeczną

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej


Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Czy znasz osobę, która bezinteresownie działa dla mieszkańców Katowic – prowadzi warsztaty dla dzieci, aktywizuje seniorów, pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dba o bezdomne zwierzęta, chroni środowisko, a może w inny sposób udziela się na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli tak, to nie zwlekaj! Do 10 lutego 2021r. przyjmowane są wnioski w ramach konkursu o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Już od 2012 r. nagrodę otrzymują społecznicy za swoją bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Szczegóły dotyczące Nagrody: TUTAJ

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

..........................................................................................................  

W roku 2019 laureatem Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej został  Pan  Ignacy Walenty Nendza - katowiczanin od urodzenia, działacz harcerski i prawdziwy człowiek gór.

Wieloletni instruktor Polskiego Związku Alpinizmu działacz Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i współzałożyciel Harcerskiego Klubu Taternickiego, uczestnik wypraw himalajskich w latach 70 i 80.

Urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił różne funkcje – od drużynowego do zastępcy komendanta hufca. Obecnie działa w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie Taternickim.

W dzieciństwie, podczas indiańskich zabaw Pan Nendza poznał Jerzego Kukuczkę, mieszkającego w ościennej dzielnicy Bogucice. Ich losy splotły się w późniejszym czasie ponieważ przez 7 lat pracowali w tym samym zakładzie pracy, a przede wszystkim rozwijali swoją pasję wspinania się po górach i działali w Katowickim Klubie Wysokogórskim. fot S Rybok UMK (8).JPG


Notatka ze spotkania:

..................................................................................................................

W 2018 roku laureatem nagrody został Hufiec ZHP Katowice - od ponad 95 lat realizuje misję, której celem jest wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego charakteru poprzez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i stawianie mu różnorodnych wyzwań.

W szeregach Hufca jest ponad 100 wolontariuszy – instruktorów, którzy codziennie pełnią misję społeczną na rzecz mieszkańców miasta Katowice, a poza działalnością wynikającą z metodyki harcerskiej, gromady i drużyny podejmują się wielu zadań i projektów społecznych na rzecz swojej dzielnicy, zwłaszcza że Hufiec ZHP Katowice posiada 64 jednostki, które działają w różnych dzielnicach naszego miasta.

Działalność prowadzona przez harcerzy zawsze była i jest mocno związana z działaniami społecznymi. Mają za sobą wieloletnie tradycje w tym zakresie, a ich działania cechuje bezinteresowność, zaangażowanie, otwartość na współpracę z lokalną społecznością.

 _MG_9659.jpg

W ramach ogłoszonego konkursu P. Prezydent zatwierdził następujące wyróżnienia:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka"- za wysiłek i konsekwencję na rzecz rehabilitacji społecznej oraz aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie, za stworzenie im warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego;
 2. Katarzyna Raczykowska – za energię i aktywność w organizowaniu warsztatów, wystaw rękodzieła i ciekawych spotkań z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa oraz o charakterze kulturalnym skierowanych do seniorów;
 3. Michał Bentkowski – za zaangażowanie na rzecz promocji sportu i organizowanie zajęć  koszykówki w ramach pracy społecznej, w tym za organizację „przedszkola koszykarskiego";
 4. Mieczysław Dumieński - za działalność na rzecz poprawy zdrowia dzieci mieszkających na terenie Szopienic narażonych na skażenie ołowiem poprzez przygotowanie i wdrożenie programów pomocowych w  tym zakresie.


_MG_9704.jpg 

Ponadto Prezydent wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich aktywność:

 1. Monika Bajka – Prezes Stowarzyszenia na Recz Dzieci i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów
 2. Milena Skupień – Lisgarten – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach
 3. Elżbieta Ożarek – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. Jolanta Świerczok – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam" w Katowicach.
 5. Ryszard Czaja – Prezes wielosekcyjnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży
 6. Jakub Jankowski – Prezes wielosekcyjnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS Katowice
 7. Olaf Józefoski – Prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty
 8. Krzysztof Nowak – Dyrektor wielkosekcyjnego Akademickiego Klubu Sportowego AWF Katowice
 9. Romuald Pękalski - Prezes Stowarzyszenia Giszowiec
 10. Jerzy Sitko – Prezes Katowickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA
 11. Tadeusz Szafraniec – Prezes Klubu Szachowego HETMAN
 12. Leszek Winder – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców SAT

_MG_9746.jpg

................................................................................................................................................................................................
ROK 2017

Elżbieta Zacher.jpg
Od początku swojej działalności podejmowała inicjatywy na rzecz poprawy wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych: 
 • organizatorka: konkursu na najładniejsze okno Nikiszowca, cyklicznych spotkań pn. Przystanek Nikiszowiec" w Dziale Etnologii Muzeum Historii Katowic oraz licznych koncertów muzycznych w kościele parafialnym pw. św. Anny w Janowie z udziałem wspaniałych artystów,
 • inicjatorka: trasy turystycznej wokół Nikiszowca oraz powołania komitetu ds. obchodów 100 - lecia Nikiszowca,
 • dzięki jej staraniom na placu kościelnym powstała ściana pamięci poległych górników KWK "Wieczorek", a w 2014 r. na cmentarzu w Janowie został odsłonięty obelisk poświęcony pamięci ofiar I wojny światowej – mieszkańców dawnej Gminy Janów,
 • prekursorka wprowadzenia Teofila Ociepki – malarza Grupy Janowskiej – do Galerii Artystycznej Miasta Katowice,
 • od 2008 r. prezeska Stowarzyszenia "Razem dla Nikiszowca",
 • autorka projektu odnowy "Róż Nikiszowca" w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017,
 • współautorka książek o tematyce górniczej i historii KWK „Wieczorek”,
 • współinicjatorka powołania Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec.

_MG_5820.JPG
PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW ZA DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁANOŚĆ

 1. Aldona Adamska-Dziuba - za zaangażowanie w działania społeczno-kulturalne w dzielnicy Zawodzie
 2. Ewa Dopierała - za działania na rzecz katowickich seniorów
 3. Bożena Polak - za wieloletnią bezinteresowną pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców Katowic i ich integracje międzypokoleniową
 4. Dietmar Brehmer - za wsparcie kierowane do osób ubogich i bezdomnych
 5. Erwin Grzegorzek - za dbałość o otoczenie i pielęgnację zieleńców na terenie Katowic
 6. Stowarzyszenie „Nasze Osiedle Ścigały” - za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Bogucic
 7. Wioleta Richter-Iwanicka - za alternatywę dla ludzi młodych, budowanie w nich nadziei na zmianę stylu życia i skuteczną walkę z nałogami
 8. Halina Szajor - za wieloletnią działalność na rzecz kobiet z problemami nowotworowymi
 9. Przemysław Walas - za aktywny udział w pracach zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

_MG_5921.JPG
...............................................................................................................................................................................................

2016 ROK

W 2016 roku laureatem nagrody został  Pan Bolesław Bobrzyk, który od 2004 roku tworzył koncepcje prowadzenia edukacji przyrodniczo leśnej dla dzieci i młodzieży czym przyczynił się do powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Nadleśnictwa Katowice. Stworzył nowatorski program obchodów Międzynarodowego Roku Lasów w Nadleśnictwie Katowice. Od wielu lat jest czynnie zaangażowany w działania ZHP - jako instruktor Hufca Katowice organizował obozy i akcje społeczne, wychowując dzieci i młodzież w poszanowaniu historii i tradycji.  Angażuje się w organizację obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Współorganizuje Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej Ekosong. Współorganizuje z Katowickim Kołem Polskiego Związku Niewidomych zajęcia ułatwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zdobywanie wiedzy i przełamywanie barier, uhonorowany odznaczeniem „Przyjaciel niewidomych”.  W pełni zasłużony i oddany, pracujący i działający zawsze z sercem dla drugiego człowieka, a przy tym niezwykle zdolny, pogody, obdarzony wieloma talentami.

B. Bobrzyk1.jpg


m13.JPGW tym roku Pan Prezydent przyznał również wyróżnienie dla zespołu Katowickiego Centrum Organizacji pozarządowych.

COP.jpgRCW.jpg

Profesjonalna obsługa, szybka reakcja na zmieniające się potrzeby organizacji, otwartość i elastyczność oraz dobra atmosfera, którą tworzy kadra COP powoduje, że podmioty III sektora i grupy nieformalne chętniej korzystają z usług Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i Młyńskiej 5.

m9.JPG Pozostali nominowani to: Pani Bożena Polak – działaczka Stacji Diakonijnej Słoneczna Kraina, Pan Jan Broda – działacz społeczny we dzielnicy Murcki, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria, Pan Tomasz Kołodziejczyk – Prezes Stowarzyszenia Tęczówka, Pani Agnieszka Rzepecka – działaczka społeczna animująca mieszkańców dzielnicy Zawodzie, Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Pan Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

LAUREACI NAGRODY IM. JÓZEFA KOCURKA W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ w latach 2012-2017


dotychczasowi laureaci.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice