Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje wieloletniego programu współpracy 2021-2025

Konsultacje wieloletniego programu współpracy 2021-2025

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025"

 

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 02.10.2020r. do 16.10.2020r.  za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

  • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

  • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

  • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu

  • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych pks.katowice.eu  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.


  • Załączniki:

  1. Projekt uchwały projekt Wieloletniego programu wspolpracy z NGO na lata 2021 2025.pdf

  2. Formularz zgłoszenia opinii - Formularz zgloszenia opinii.doc


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice