Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje programu 2023

Konsultacje programu 2023

09.09.2022

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.09.2022r. do 23.09.2022r.  za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

  • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

  • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

  • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu, lub

  • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

    Załączniki:

  1. projekt Programu wspolpracy z ngo 2023.pdf
  2. Formularz zgloszenia opinii.doc

...............................................................................................................................................

08.09.2022

Dziękujemy Katowickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wszystkim innym NGO za aktywny udział w I etapie konsultacji nad Programem 

Pełne podsumowanie I etapu konsultacji:

Podsumowanie I etapu konsultacji - stan na dzień 24.08.2022.pdf

......................................................................................................................................................

06.05.2022

​Prezydent Miasta Katowice informuje, że rozpoczęto I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag w terminie do dnia 12 czerwca br.

Propozycje można wnosić w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok:


Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekt programu zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.

Plan konsultacji nad projektem programu współpracy M. Katowice z NGO na 2023 rok - aktualizacja 20.05.2022.pdf

Uchwala XL-866-21 - program wspolpracy z NGO na 2022.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice