Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2022

Konsultacje programu 2022

19.10.2021

WYNIKI KONSULTACJI

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od dnia 31.08.2021r. do dnia 14.09.2021r.

Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 6

 1. Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju

 2. Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

 3. Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej

 4. Stowarzyszenie FAMI.LOCK

 5. Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj"

 6. Fundacja na rzecz Dzieci ,,Miasteczko Śląskie

Liczba wniesionych opinii/uwag: 6

WYNIKI KONSULTACJI - program wspolpracy z NGO - 2022.pdf


Dziękuję za wszystkie zgłoszenia wniesione w II etapu konsultacji nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

.............................................................................................................................................................

31.08.2021

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 

na 2022 rok"

 

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 31.08.2021r. do 14.09.2021r.             

za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
 • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub
 • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu
 • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.


Projekt uchwaly - Program 2022.pdf

Formularz zgloszenia opinii.doc

......................................................................................................................................................................................


Podsumowanie I  ETAPU KONSULTACJI

nad projektem Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

 • Zakres konsultacji: projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
 • Termin zgłaszania opinii/uwag/propozycji do Programu: od 05.05.2021r. – 31.05.2021r. zgodnie z pierwotnym harmonogramem;
 • Liczba organizacji pozarządowych, które zgłosiły uwagi/propozycje w  trakcie I etapu konsultacji: 11, w tym 1 NGO wniosła uwagę dotyczącą bieżącego roku oraz 2 NGO, że nie wnoszą uwag do Programu.
 • Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony organizacji pozarządowych: 10.
 • Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną od organizacji pozarządowych i od aktualnych realizatorów Programu na 2021 r.

Przebieg prac w ramach I etapu konsultacji Programu:

 • 14 kwietnia br. - przedstawienie Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach projektu planu konsultacji nad projektem Programu rocznego podczas posiedzenia zdalnego wraz z informacją o możliwych zmianach terminów i zakresu konsultacji;
 • 4 maja br.  – zatwierdzenie przez Wiceprezydenta Miasta Katowice Planu konsultacji Programu;
 • 5 maja br. – ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem i publikacja planu konsultacji na stronie Katowice.eu w Aktualnościach, na zakładce dla NGO: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo oraz osobno utworzonej pod tym linkiem zakładce dotyczącej prac nad niniejszym programem o nazwie:  Konsultacje programu 2022, na Platformie Konsultacji Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych (6.05, 17.05, 31.05), w formie newslettera do organizacji pozarządowych w dniu 07.05;
 • 5 maja br. – pisma do realizatorów Programu 2021 o ogłoszonych konsultacjach wraz z prośbą o pośrednictwo w przekazaniu informacji do współpracujących z nimi organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem kanałów komunikacji, z których korzystają;
 • 18 maja (wtorek), g. 16.00 oraz 21 maja (piątek), g. 12.00 – organizacja przez Pełnomocnika PMK ds. NGO spotkań zdalnych z organizacjami pozarządowymi z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (nie licząc przedstawiciela COP i Pełnomocnika w dniu 18.01 – 2 uczestników spotkania: Stowarzyszenie Latawiec i Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska, w dniu 21.05 – 1 uczestnik spotkania on-line: przedstawiciel Fundacji Komunikacji Międzykulturowej The LINK)

   
 • NGO uczestniczące w I etapie konsultacji Programu (zgłoszenie uwag/wniosków/opinii/brak uwag):
 1. Fundacja Wielki Człowiek
 2. Fundacja Oko w Oko z Rakiem
 3. Stowarzyszenie Latawiec
 4. Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska
 5. Fundacja na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"
 6. Fundacja Komunikacji Międzykulturowej The LINK
 7. Stowarzyszenie Kwestia Kultury 
 8. Fundacja Index do Przyszłości
 9. Polski Związek Zapobiegania Narkomanii - brak uwag
 10. ŚDS przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam - brak uwag
 11. Regionalna  Fundacja Pomocy Niewidomym 


Zgłoszone uwagi/propozycje/wnioski organizacji pozarządowych wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Katowice

Podsumowanie I etapu konsultacji - wg stanu na 19.08.2021.pdf

....................................................................................................................................................................................

02.06.2021r.

Dziękuję za wszystkie zgłoszenia wniesione w trakcie I etapu konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Aktualnie czekamy na stanowiska poszczególnych wydziałów dotyczące przesłanych propozycji, uwag, wniosków NGO.


Ponizej prezentuję podsumowanie I etapu zawierające wszystkie zgłoszenia ze strony NGO:

Podsumowanie I etapu konsultacji - wg stanu na 01.06.2021.pdf


Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

..................................................................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice informuje, że został rozpoczęty I etap prac nad

projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

 

Propozycje można wnosić:

 

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu 
 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych pod postem informującym o rozpoczęciu I etapu
 • podczas spotkań on-line z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach: 18 maja (wtorek), g. 16.00  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania oraz 21 maja (piątek), g. 12.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

   

  w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

   

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekt programu zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

   

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.

   

  Załączniki:
 1. Plan konsultacji nad projektem programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf
 2. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - Sesja XXVI-609-20.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice