Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje programu 2021 i wieloletniego programu współpracy 2021-2025

Konsultacje programu 2021 i wieloletniego programu współpracy 2021-2025

Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, że został rozpoczęty I etap prac nad projektami

 

Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

oraz

Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi

na lata 2021-2025

 

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 5 lipca br.

 

Propozycje można wnosić:

 

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu
 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,
 • podczas wideokonferencji z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach: 25 czerwca (czwartek), g. 17.00 oraz 26 czerwca (piątek), g. 11.00.

  Link do spotkania w dniu 25 czerwca o 17.00.
  Link do spotkania w dniu 26 czerwca o 11.00.

  w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. 

  By wziąć udział w wideokonferencji należy kliknąć w podany powyżej link do spotkania. Do uczestnictwa w konferencji konieczne będzie posiadanie urządzenia z mikrofonem i kamerą (bez kamery też można wziąć udział w spotkaniu). Najlepiej korzystać z zestawu słuchawkowego (nie jest wymagany).

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekty programów zostaną ponownie poddane procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 
  Program współpracy miasta Katowice z NGO na 2020 rok.pdf
   Wieloletni program współpracy miasta Katowice z NGO na lata 2016-2020.pdf

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektami Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

   Projekt planu konsultacji Programu wspolpracy 2021 + Wieloletni Program wspolpracy - 17.06.2020.pdf

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice