Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2018

Konsultacje programu 2018

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję, że zakończono I ETAP KONSULTACJI projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, obejmujący okres od 28.04.2017r. do 26.05.2017r. 


Poniżej krótkie podsumowanie:

• Zakres konsultacji: projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 
• Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 28.04.2017r. do 26.05.2017r. 
• Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 8 osób z 8 organizacji pozarządowych 
• Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony organizacji pozarządowych: 9, w tym 3 dotyczące samej realizacji Programu w zakresie otwartych konkursów ofert (zarządzenie wykonawcze do Programu) 

• Sposób przyjmowania uwag/propozycji:: zgłoszenia drogą elektroniczną, zgłoszenia drogą papierową od aktualnych realizatorów Programu na 2017 r. oraz zgłoszenia bezpośrednie podczas  spotkania konsultacyjnego w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kopernika 14).4) oraz we współpracy z Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kopernika 14).

• Przebieg konsultacji:

- 27 kwietnia 2017 r. – przyjęcie Planu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przez Wiceprezydenta Miasta Katowice.

- 28 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Programem 2018 i publikacja planu konsultacji na stronie Katowice.eu, Katowice.eu/ngo, na Platformie Konsultacji Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, w formie newslettera do organizacji pozarządowych w dniach 28.04, 05.05, 12.05, 26.05 

- 8 maja 2017 r. – przekazanie informacji o rozpoczętym I etapie konsultacji Programu planu konsultacji nad Programem do wiadomości Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w trakcie posiedzenia Rady

- Przekazanie ustnych informacji organizacjom pozarządowym na temat trwających konsultacji Programu w dniach:

o 10 maja br. – spotkanie Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
o 23 maja br. – spotkanie Zespołu doradczego ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych

- 18 maja 2017 r. – spotkanie konsultacyjne w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Kopernika 14.


Lista osób i organizacji, które wzięły udział w spotkaniu w dniu 18 maja br.:

1. Michał Bąk - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
2. Sandra Braksator - Fundacja z Pasją
3. Agnieszka Budzyńska - Śląska Sieć Trzeciego Sektora
4. Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowy MOST
5. Irena Kowalska-Drygała - Centrum Organizacji Pozarządowych/Regionalne Centrum Wolontariatu
6. Maciej Psych Smykowski - Piaskowy Smok
7. Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
8. Małgorzata Jasłowska – Wydział Polityki Społecznej.

- propozycje do Programu wniesione pocztą elektroniczną:

1. Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka
2. Wojtek Kukuczka - Fundacja Wielki Człowiek


Propozycje do Programu zostaną przesłane do poszczególnych wydziałów celem rozpatrzenia zgodnie z przyjętym Planem konsultacji

Poniżej notatka ze spotkania konsultacyjnego w dniu 18 maja br. oraz propozycje do Programu 2018 wniesione drogą elektroniczną.
notatka ze spotkania 18.05.2017.doc

Stowarzyszenie Teczowka.doc

Fundacja Wielki Człowiek.doc


Pozostaję w kontakcie, Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarzadowych (agnieszka.lis@katowice.eu)


wpis z 05.06.2017r. 


W załączniku przedstawiam zbiorcze podsumowanie I etapu konsultacji nad Programem współpracy miasta Katowice

z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Aktualnie trwają konsultacje z Wydziałami Urzędu Miasta Katowice w związku z propozycjami wniesionymi przez organizacje.

Informacja dot. I etapu konsultacji Programu 2018.doc

wpis z 28.06.2017r.


Przedstawiam projekt Programu na 2018 rok z zaznaczonymi zmianami oraz podsumowanie I etapu konsultacji

projekt programu wspolpracy 2018 - po I etapie konsultacji.doc

WYNIKI KONSULTACJI - I ETAP 07.06.2017.doc


Z poważaniem
Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad

Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców

do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 26 maja br.


Propozycje można wnosić:


  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

  • w dniu 10 maja br. podczas spotkania zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  • w dniu 18 maja br. podczas spotkania konsultacyjnego w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14,


w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".


Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2018 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.


Plan konsultacji Programu wspolpracy 2018.doc

program współpracy 2017.pdf


Jednocześnie informujemy, że Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice