Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2017

Konsultacje programu 2017

Zakończono I etap konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rokZapraszamy na spotkanie podsumowujące I etap konsultacji projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, które odbędzie się 1 czerwca o godzinie 15.00 w sali nr 4 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

publikacja z dnia 01.06.2016r.

WYNIKI KONSULTACJI - I ETAP 30.05.2016.doc

projekt Programu wspolpracy 2017 - po zmianach zaproponowanych 18.05.2016 - bez wykreśleń.doc23.05.2016r.


Propozycje do projektu Programu wypracowane podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w Centrum Organizacji Pozarządowych, w dniach: 21 kwietnia, 4 maja oraz 18 maja br. dostępne są poniżej:


Cele szczegółowe i wskaźniki 18.05.2016.doc

projekt Programu wspolpracy 2017 - po zmianach zaproponowanych 18.05.2016.doc

Zgłoszenie z Centrum Organizacji Pozarzadowych.pdf
Zgodnie z planem konsultacji propozycje organizacji pozarządowych zostaną przesłane do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Katowice z prośbą o zajęcie stanowiska.


Serdecznie dziękujemy organizacjom pozarządowym za dotychczasowe zaangażowanie w ten proces konsultacji, a Centrum Organizacji Pozarządowych za współorganizację spotkań.


Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarzadowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.04.2016r.


​​​​Wiceprezydent Miasta Katowice 

informuje, że zostały rozpoczęte prace nad

„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz Miasta Katowice i jego mieszkańców

do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 20 maja br.

 

Propozycje można wnosić w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

lub za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

a także na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Młyńska 5, w godz. 15.00 – 17.30, w dniach: 21 kwietnia, 4 maja oraz 18 maja br.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok".

Program wspolpracy 2016.pdf

W czerwcu br. planowane jest spotkanie z organizacjami pozarządowymi podsumowujące I etap konsultacji projektu Programu na 2017r.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2016 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".

Plan konsultacji Programu wspolpracy 2017.doc

Jednocześnie informujemy, że Plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów. ​​

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice