Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu

Konsultacje programu

Jednym z ważniejszych programów dla organizacji pozarzadowych działajacych w naszym w mieście jest corocznie konsultowany z nimi i uchwalany przez Radę Miasta Katowice „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi".

W każdym roku zapraszam organizacje do aktywnego udziału w konsultacjach, które są rozłożone na przestrzeni kilku mięsiecy i prowadzone są w różnych formach.

Organizacje pozarzadowe chętnie angażują się w prace nad programem na rok następny.

Przebieg konsultacji jest szczegółowo udokumentowany w poszczególnych latach​.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice