Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu

Konsultacje programu

Jednym z ważniejszych programów dla organizacji pozarzadowych działajacych w naszym w mieście jest corocznie konsultowany z nimi i uchwalany przez Radę Miasta Katowice „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi".

W każdym roku zapraszam organizacje do aktywnego udziału w konsultacjach, które są rozłożone na przestrzeni kilku mięsiecy i prowadzone są w różnych formach.

Organizacje pozarzadowe chętnie angażują się w prace nad programem na rok następny.

Przebieg konsultacji jest szczegółowo udokumentowany w poszczególnych latach​.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice