Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO MAŁE GRANTY

MAŁE GRANTY

Z dniem 1 marca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wzory dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice 

Rozporządzenie

Oferta wraz z instrukcją.docx

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

...............................................................................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz mieszkańców Katowic, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

b) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Katowice tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć  20.000 zł.


Aktualne oferty złożone w trybie "małych grantów"  


...............................................................................................................................................................................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW

Male granty - wykonanie na dzień 31.05.24.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.04.24.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.03.24.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 29.02.24.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.01.24.pdf

Male granty - plan na 2024 rok.pdf

...............................................................................................................................................................................................

Male granty - wykonanie na dzień 31.12.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.11.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.10.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.09.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.08.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.07.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.06.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.05.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.04.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.03.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 28.02.2023.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 01.01.2023.pdf

Male granty - plan na 2023 rok.pdf

................................................................................................................................................................................................

Male granty -wykonanie na dzień 31.12.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.11.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.10.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.09.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.08.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.07.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.06.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.05.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.04.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.03.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 28.02.22.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.01.2022.pdf

Plan na 2022 r.pdf

............................................................................................................................................................................................

Male granty -wykonanie na dzień 31.12.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.11.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.10.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.09.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.08.2021. pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.07.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.06.2021.pdf


Male granty -wykonanie na dzień 31.05.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 30.04.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.03.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 28.02.2021.pdf

Male granty -wykonanie na dzień 31.01.2021.pdf

Male granty - plan na dzień 01.01.2021.pdf

.............................................................................................................................................

Male granty - wykonanie na dzień 31.12.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.11.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.10.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.09.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.08.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.07.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.06.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.05.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 30.04.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.03.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 29.02.2020.pdf

Male granty - wykonanie na dzień 31.01.2020.pdf

Male granty - plan na dzień 01.01.2020.pdf

.................................................................................................................................................

Male granty - wykonanie na 31.12.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.11.2019.pdf

Małe granty - wykonanie na 31.10.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.09.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.08.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.07.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.06.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.05.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.04.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.03.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 28.02.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.01.2019.pdf

Male granty - plan na 2019.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice