Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO MAŁE GRANTY

MAŁE GRANTY

UWAGA!!

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019r. Od tego momentu wszystkie wnioski o przyznanie małych grantów powinny być składane na nowych formularzach.

INSTRUKCAJ WYPEŁNIANIA OFERTY NA MAŁY GRANT

Oferta wraz z instrukcją.docx

Nowe rozporządzenie.pdf

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

Prezydent Miasta Katowice może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz mieszkańców Katowic, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

b) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Katowice tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć  20.000 zł.


Male granty - plan na dzień 01.01.2020.pdf

.................................................................................................................................................

Male granty - wykonanie na 31.12.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.11.2019.pdf

Małe granty - wykonanie na 31.10.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.09.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.08.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.07.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.06.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.05.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 30.04.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.03.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 28.02.2019.pdf

Male granty - wykonanie na 31.01.2019.pdf

Male granty - plan na 2019.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Male granty - wykonanie na 31.12.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 30.11.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.10.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 30.09.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.08.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.07.2018.xls

Male granty - wykonanie na 30.06.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.05.2018.xls

Male granty - wykonanie na 30.04.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.03.2018.xls

Male granty - wykonanie na 28.02.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.01.2018.xls

Male granty - plan na 2018.xls


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice