Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO KONKURSY I DOTACJE

KONKURSY I DOTACJE

Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie uległy  wzory ofert,  umów i sprawozdań w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Treść rozporządzenia oraz wzory ofert, umów i sprawozdań są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.


Informujemy, że od 14 lutego 2020 roku zmianie uległ sposób organizacji menu dotyczącego organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych w Biuletynie Informacji Publicznej - wszystkie ogłoszenia o dotychczasowych konkursach ofert oraz wynikach konkurów znajdziecie Państwo w BIP Katowice pod linkiem: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/default.aspx?idt=483&menu=743


Aktualne ogłoszenia otwartych konkursów ofert oraz wyniki konkursowe publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz elektronicznej Tablicy Ogłoszeń pod nowym menu - kliknij TUTAJ.


Wszystkie oferty w otwartych konkursach ofert należy wypełnić za pomocą Generatora eNGO w zakładce Aktualnie trwające konkursy ofert.


Organizacje, które jeszcze nie korzystały z Generatora eNGO zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym oraz instrukcją obsługi, które dostępne są na stronie Pomoc eNGO. W razie jakichkolwiek niejasności pojawiających się podczas korzystania z narzędzia, pytania można wysyłać mailowo na adres pomoc@engo.org.pl lub zadzwonić pod numer 33 444 66 91 - Pomoc techniczna. Pomocą służy również Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice