Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO PROJEKT DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

PROJEKT DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH


Miasto Katowice w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zakończyło realizację projektu pn. „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”.

W ramach projektu powstały różnorodne opracowania m.in. mapy problemów społecznych występujących w różnych dzielnicach Katowic. Wyniki badań posłużą do aktualizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Katowicach.

Ważnym wydarzeniem na zakończenie była konferencja prezentująca dorobek tego projektu, która odbyła się 27 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas konferencji wystąpili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację projektu, którzy przedstawili najważniejsze wątki analiz empirycznych oraz płynące z nich rekomendacje dla dalszego funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy społecznej w Katowicach.

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy konferencji otrzymali publikację podsumowującą realizację projektu, w tym Księgę Dobrych Praktyk.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice