Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO ds. procedur

ds. procedur

​Zakres działania Zespołu nr 2 ds. procedur​

1) Przedstawi propozycję ujednoliconych procedur otwartych konkursów ofert na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym 
- sprawdzenie obowiązujących procedur konkursowych (przepatrzenie warunków konkursowych, załączników stosowanych przez W. Polityki Społecznej, W. Sportu i Turystyki, W. Kultury opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej), 
- wypracowanie jednolitych/wspólnych dokumentów obowiązujących we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Katowice obsługujących konkursy, w tym dopracowanie kryteriów oceny i kart oceny.

2) Zaproponuje zmiany w regulaminie pracy Komisji Konkursowych 

3) Przedstawi propozycję ujednoliconej procedury przyznawania środków w trybie pozakonkursowym, tzw. małych grantów, wynikająca z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

notatka ze spotkania 1.02.2017.odt

notatka ze spotkania 5.10.2016.doc

Notatka ze spotkania - 22.09.2015.doc

Notatka ze spotkania - 17.06.2015.doc

Notatka ze spotkania - 06.07.2015.doc

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice