Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet V filar

V filar

5_ngo.jpg

Piąty filar stanowią dodatkowe działania i rozwiązania prawno-finansowe, o które zabiegały organizacje pozarządowe

Znalazł się w nim m.in. zapis dotyczący możliwości rozliczania w ramach dotacji wydatków administracyjnych za czynsz, media, opłaty telefoniczne i Internet (jeśli działalnośc została zawieszona, a organizacja w ramach zawartej umowy zaplanowała te wydatki w ramach dotacji). Możliwość ta będzie dotyczyć działań realizowanych w siedzibie organizacji o charakterze stacjonarnym na rzecz mieszkańców Katowic. Ponadto uelastycznione zostaną terminy wypłat dotacji przyznanych dla NGOsów. 

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Katowicach będzie realizować dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej – realizując zapisy rządowej „tarczy antykryzysowej". PUP Katowice od 26.06.2020 do dnia ogłoszenia zakończenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy prowadzi nabór wniosków - na stronie internetowej PUP kliknij tutaj  są już dostępne wszystkie formularze niezbędne do przyznania pomocy dla NGOsów. Informację uzyskać będzie można pod numerem telefonu: 32 259- 95-03, wew. 305, 302, lub pod adresem e-mail: kbudzynska@pup.katowice.pl, bkopec@pup.katowice.pl.

Na stronie internetowej Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia można sprawdzić w jaki sposób można się starać o dofinansowanie oraz jaka będzie jego wysokość.

Został też skierowany apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii. 

Piąty filar obejmuje także możliwość zmian w umowach partnerskich z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych - w ramach możliwości formalno-prawnych i finansowych - w tym przypadku zmiany będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek (pismo) organizacji. Kontakt: MOPS Katowice, Dział Projektów i Inicjatyw, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice, tel. (32) 416 22 74 do 78, mail: pi@mops.katowice.pl. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice