Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet III filar

III filar

3_ngo.jpg

Trzeci filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.  

Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGOsy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będą podpisywane. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. 

Każdy wydział prześle pismo do organizacji pozarzadowej, by indywidualnie uzgodnić zasady realizacji zleconego zadania publicznego (np. zmiany terminów, zmiany w harmonogramie działań, kosztorysie). Planowane są aneksy do umów.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice