Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet II filar

II filar

2_ngo.jpg

Drugi filar dotyczy możliwości zwolnienia katowickich organizacji pozarządowych, które są podatnikami podatku od nieruchomości z zapłaty tego podatku w całości lub w części, co wynika z faktu, że część organizacji korzysta już ze zwolnienia na podstawie odrębnej uchwały z 2018 r. Rozwiązanie to będzie mogło zostać wdrożone po wejściu w życie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0. W dniu 23 kwietnia 2020 r. została przyjęta przez Radę Miasta Katowice uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Ważne! o zwolnienie będą mogły wnioskowac organizacje, które złożyły deklarację podatkową - te, które tego nie zrobiły powinny przed złożeniem wniosku o zwolnienie, złożyć w pierwszej kolejności deklaracjęInformacje w sprawie podatku od nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami  32 705 46 21,  32 705 46 20, 32 705 47 42, 32 705 46 88.

Dodatkowo w ramach drugiego filaru NGOsy uiszczający opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego. Założenia pierwszego i drugiego filaru nie dotyczą sytuacji, gdy wspomniane wydatki są pokrywane z dotacji.

Wniosek można złożyć drogą mailową: umowy@mpgk.com.pl lub pocztową MPGK SP. z o.o., Katowice, 40-833, ul. Obroki 140.

Wzór wniosku: 

Wniosek_zmiejszenie-o-50-opłaty-za-odbiór-i-zagospodarowanie-odpadów-komunalnych.docx


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice