Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet I filar

I filar

1_ngo.jpg

Pierwszy z nich dotyczy organizacji, które najmują lokale będące własnością Miasta Katowice.  

Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań. W momencie wznowienia działalność po zakończeniu obostrzeń, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy, zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek NGOsów.

Zarządzenie Prezydenta regulujące zasady: 

Zarządzenie o możliwości zmniejszenia czynszu.pdf

Zarządzenie zmieniające zarządzenie o możliwości zmniejszenia czynszu.pdf

Wzory wniosków do pobrania: 

Wniosek o zwolnienie z czynszu.pdf

Wniosek o obnizenie czynszu o 50 procent.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice