Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Aktualności - NGO

Aktualności - NGO

​​​​

04 maja 2020
Lokata w Kulturę - konkurs dla NGO ogłoszony przez Miasto Ogrodów
Do 14 maja organizacje pozarządowe działające w sferze kultury mogą zgłaszać wysokiej jakości artystycznej, oryginalne projekty, które zrealizują do 30 czerwca 2020 roku.

Regulamin Konkursu.

​Wniosek.

Lokata w Kulturę ma formę konkursu. Do 14 maja twórcy indywidualni, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy działający w sferze kultury mogą za pomocą formularza elektronicznego zgłaszać wysokiej jakości artystycznej, oryginalne projekty, które zrealizują do 30 września 2020 roku.

Zgłaszający muszą być zameldowani lub zarejestrowani (NGO-sy) w Katowicach.

Zgłaszając projekt (jeden na zgłaszającego) trzeba wybrać jedną z trzech platform, do której najlepiej pasuje: muzyczną, teatralną lub ogólnokulturalną.

Szczególnie wysoko oceniane będę działania, których efekty mogą być prezentowane zdalnie, np. w internecie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować działania performatywne (np. koncerty online, pokazy prac z zakresu sztuk wizualnych, monodramy teatralne, audycje o charakterze artystycznym itp.), jak i dzieła, których wykonanie lub prezentacja może odbyć się w okresie po ustaniu pandemii, np. nowe kompozycje lub aranżacje utworów muzycznych, próby czytane sztuk teatralnych czy stworzenie nowych dzieł plastycznych. W tym przypadku przyznanie nagrody nie oznacza jednak, że KMO sfinansuje później wykonanie lub prezentację dzieła w formie np. koncertu, wystawy czy spektaklu.

Wszystkie propozycje oceni komisja złożona z przedstawicieli świata kultury, Urzędu Miasta Katowice i instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Komisja weźmie też pod uwagę sytuację wnioskodawcy i ewentualną utratę przez niego dochodów spowodowaną epidemią (odwołane koncerty, brak możliwości wykonywania swojej regularnej działalności artystycznej itp.).

Ważne daty:

Przyjmowanie wniosków potrwa do 14 maja 2020r., a rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić do 20 maja 2020r

Najlepsze projekty otrzymają nagrody – od 1 000 do 7 000 zł.

Zadania objęte projektami powinny zostać zrealizowane do końca września 2020r.


Jeśli jest potrzebna pomoc w tworzeniu wniosku lub są jakieś pytania odnośnie konkursów prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@miasto-ogrodow.eu (w tytule proszę podać nazwe konkursu, którego dotyczy pytanie) lub pod numerem telefonu (32) 609 03 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice