Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Małe granty

Małe granty

Prezydent Miasta Katowice może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz mieszkańców Katowic, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

b) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Katowice tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA MAŁY GRANT

Oferta wraz z instrukcją.docx

Nowe rozporządzenie.pdf

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:

link: Wykonanie małe granty

Tu można znaleźć złożone oferty na realizację zadań w trybie Małych Grantów:

link: NGO - małe granty


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice