Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejskie ogrodnictwo

Miejskie ogrodnictwo

Czym jest Urban Gardening czy Urban Farming? Trend czy konieczność współczesych miast? 

To rozmaite formy ogrodnictwa miejskiego: od parapetowych mikrorabatek po spore powierzchniowo społeczne zagony warzywne. Miłośnicy tego trendu szukają przeciwwagi dla szarego i nierzadko przygnębiającego betonowego krajobrazu. Jednak powstające jak grzyby po deszczu zielone oazy są czymś więcej niż tylko urozmaiceniem miejskiej monotonii! 

flanca1.jpg

Ich twórcom często przyświecają idee prospołeczne i proekologiczne – chcą zbudować sąsiedzką wspólnotę z innymi ogrodnikami, a jednocześnie wnieść osobisty wkład w ochronę przyrody i klimatu.

Dla miłośników Urban Gardeningu czerpanie radości z kontaktu z naturą oraz wzajemna wymiana doświadczeń są nieraz ważniejsze niż wielkość zebranych plonów.

Czym jest OGRODNICTWO SPOŁECZNE?

Termin ogrody społeczne występuje zamiennie z nazwą ogrody społecznościowe, ogrody sąsiedzkie, ogrody wspólnotowe, ogrody osiedlowe.

W naszym mieście możemy korzystać z coraz większej ilości publicznych ogólnodostępnych przestrzeni zielonych takich jak m.in.; parki, ogrody kieszonkowe, ogrody wertykalne wolnostojące oraz na budynkach, zielone pasaże, itp. Jednocześnie tworzą się oddolne inicjatywy jak ogrody przy szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, a także na osiedlach między blokami, kamienicami itd.

Ogrodem społecznym nazywamy zorganizowaną uprawę roślin (warzywa, owoce, zioła, kwiaty) na terenie zielonym zagospodarowanym ogrodniczo i rekreacyjnie przez grupę osób – członków lokalnej społeczności. To obszar, zazwyczaj na terenie miasta, który znajduje się we wspólnej przestrzeni publicznej, stworzony i prowadzony przez mieszkańców połączonych więzią wynikającą z poczucia przynależności do jednego miejsca i jednej idei.

Co wyróżnia OGRÓD SPOŁECZNY na tle innych ogrodów:

 • Wspólnotowość - ogród społeczny nie jest prywatnym założeniem jednej osoby ani zamkniętej grupy wspólnego interesu, ale inicjatywą otwartą i społeczną, zakładającą możliwość włączenia się kolejnych osób w określonym celu i na określonych zasadach.

 • Organizacja – ogród społeczny ma lidera/inicjatora oraz doprecyzowane zasady użytkowania, a więc prawa i obowiązki osób zaangażowanych (np. w postaci regulaminu definiującego stopień swobody i decyzyjności użytkowników).

 • Działalność ogrodnicza – ogród społeczny to miejsce pracy „w ziemi”, wspólnego uprawiania roślin i pozyskiwania plonów. Nie stanowi wyłącznie zaaranżowanego oddolnie sąsiedzkiego miejsca spotkań czy wydarzeń (np. altana z zielenią ozdobną czy placem zabaw), ale jest przestrzenią dla miejskiej agrokultury we właściwej sobie skali.

Funkcje ogrodu społecznego dla miasta:

 • wspieranie produkcji żywności

 • wzmacnianie zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania

 • ograniczanie izolacji społecznej

 • zwiększanie poczucia przynależności do miasta

 • integracja lokalnej społeczności

 • pomoc w zarządzaniu zaniedbanej przestrzeni publicznej

 • tworzenie miejsc edukacji przyrodniczej

 • tworzenie miejsc hortiterapeutycznych i pedagogicznych

 • dostęp do gruntów poprzez wykorzystanie nieużytkowanych przestrzeni publicznych, zwiększając ilość funkcjonalnych terenów zielonych w obszarze miasta, które przyczyniają się do tworzenie zrównoważonego miasta.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice