Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - warto wiedzieć

Plan dla Zarzecza - warto wiedzieć

  • Na ustalenia planu mają wpływ liczne uwarunkowania, dokumenty i akty prawne, z których wynikają ograniczenia w korzystaniu z terenów i budynków. Warto poświęcić chwilę, by się z nimi zapoznać, szczególnie jeśli są nie po naszej myśli
  • Sporządzając plan miejscowy, Prezydent Miasta wykonuje nadane mu ustawowo władztwo planistyczne. Zgodnie z przepisami plan miejscowy określa, w jaki sposób można korzystać z prawa własności nieruchomości, także tych prywatnych. Do projektowanych zasad warto wnosić uwagi, wnioski i zadawać pytania, tak by wpłynąć na zmianę projektu lub zrozumieć cel, jaki przyświecał projektantom
  • Aktywny udział w procedurze planistycznej daje szanse na wypracowanie rozwiązań dla problemów dzielnicy. Projektanci planu, mimo dokładanych starań, nie znają tych problemów tak dobrze jak mieszkańcy – konieczna jest rozmowa i wspólne działanie
  • Projekt planu powstaje w ramach ustawowo określonej procedury. Warto śledzić postęp prac, aby w porę złożyć swoje wnioski, uwagi    

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice