Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - materiały archiwalne

Plan dla Zarzecza - materiały archiwalne

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic" - część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze - wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2022r. do 3 czerwca 2022r. : 

- tekst projektu planu - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć

- uzasadnienie projektu planu miejscowego - kliknij tutaj aby otworzyć


2. Prognoza oddziaływania na środowisko:

- tekst prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć

- rysunek prognozy - kliknij tutaj aby otworzyć


 3. Prezentacja projektu miejscowego planu z dyskusji publicznej, która odbyła się 18 maja 2022r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1, o godz. 1700 kliknij by otworzyć -sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice