Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Wyłożenie planu dla Podlesia

Wyłożenie planu dla Podlesia

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna:


- tekst projektu planu - (kliknij tutaj aby otworzyć)

- rysunek projektu planu miejscowego - (kliknij tutaj aby otworzyć)

- uzasadnienie projektu planu miejscowego - (kliknij tutaj aby otworzyć)


2. Prognoza oddziaływania na środowisko:

- tekst prognozy- (kliknij tutaj aby otworzyć)

- strona tytułowa tekstu prognozy - (kliknij tutaj aby otworzyć)

- klauzula - (kliknij tutaj aby otworzyć)

- rysunek prognozy - (kliknij tutaj aby otworzyć)sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice