Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcamiSpotkania konsultacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice informujące o spotkaniach konsultacyjnych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic" – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna w dniu 05.02.2021 r. ukazało się, w Dzienniku Zachodnim oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń i umieszczone w BIP: Tablica ogłoszeń / Dział ogłoszeń urzędu / Planowanie.


SKAN OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE [kliknij, by otworzyć]


MATERIAŁY - SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

PLANSZA 1 - PROJEKT PLANU Z PIERWSZEGO WYŁOŻENIA [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 2 - POPRAWIONE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY NA TLE PROJEKTU PLANU Z PIERWSZEGO  WYŁOŻENIA [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 3 - WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 4 - PROBLEMY 1 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 5 - PROBLEMY 2 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 6 - PROBLEMY 3 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 7 - PROBLEMY 4 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 8 - PROBLEMY 5 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 9 - PROBLEMY 6 [kliknij, aby otworzyć]

PLANSZA 10 - PROBLEMY 7 [kliknij, aby otworzyć]

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice