Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Wyłożenie planu dla szpitala

Wyłożenie planu dla szpitala

Po sporządzeniu koncepcji planu dla dzielnicy Murcki dalsze prace nad jej fragmentem dotyczącym obszaru szpitala zostały przyspieszone w związku ze zgłoszonymi potrzebami spółki Szpital Murcki, będącej w trakcie realizacji planu naprawczo-rozwojowego. Projekt przygotowany został w celu umożliwienia rozbudowy i zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej szpitala przy uwzględnieniu potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego.


Projektem planu dla kompleksu szpitala w Murckach objęto obszar o powierzchni ok. 5,7 ha. Granice obszaru objętego projektem przebiegają od północy wzdłuż ul. Mruczka, od zachodu i południa wzdłuż granic szpitala, a od strony zachodniej przez teren niezabudowany po byłym ogrodnictwie. Dla przeważającej części tego terenu obowiązuje plan miejscowy uchwalony w 2011 r., którego ustalenia nie pozwalają na przeprowadzenie inwestycji w planowanej przez Spółkę formie. 

Projekt planu miejscowego:

Prognoza oddziaływania na środowisko:

Ogłoszenie: Uwaga!
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zakończyło się.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice