Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla obszaru szpitala

Plan dla obszaru szpitala

Po sporządzeniu koncepcji planu dla dzielnicy Murcki dalsze prace nad jej fragmentem dotyczącym obszaru szpitala zostały przyspieszone w związku ze zgłoszonymi potrzebami spółki Szpital Murcki, będącej w trakcie realizacji planu naprawczo-rozwojowego. Projekt przygotowany został w celu umożliwienia rozbudowy i zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej szpitala przy uwzględnieniu potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego.

Projektem planu dla kompleksu szpitala w Murckach objęto obszar o powierzchni ok. 5,7 ha. Granice obszaru objętego projektem przebiegają od północy wzdłuż ul. Mruczka, od zachodu i południa wzdłuż granic szpitala, a od strony zachodniej przez teren niezabudowany po byłym ogrodnictwie. Dla przeważającej części tego terenu obowiązywał plan miejscowy uchwalony w 2011 r., którego ustalenia nie pozwalały na przeprowadzenie inwestycji w planowanej przez Spółkę formie. 

Wyodrębniona część projektu dotycząca obszaru szpitala została uchwalona przez Radę Miasta Katowice w maju 2021 r. Link do dokumentu [kliknij tutaj].

_______________________________________________________________________

Poniżej znajdują się materiały archiwalne dotyczące poprzedniej wersji projektu planu, wyłożonej do publicznego wglądu po raz drugi w marcu i kwietniu 2021 r.

Projekt planu miejscowego:

Prognoza oddziaływania na środowisko:

Ogłoszenie:


_______________________________________________________________________

Poniżej znajdują się materiały archiwalne dotyczące poprzedniej wersji projektu planu, wyłożonej do publicznego wglądu po raz pierwszy w sierpniu i wrześniu 2020 r.

Projekt planu miejscowego:

Prognoza oddziaływania na środowisko:

Ogłoszenie: 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice