Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Opis działań i terminy

Opis działań i terminy

Podczas konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców dzielnicy na etapie zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwrócono szczególną uwagę na potrzebę umożliwienia realizacji nowych inwestycji, zarówno publicznych jak i komercyjnych, z troską o wyjątkowy krajobraz kulturowy i jego integralność.

W odpowiedzi na tak określony kierunek działań opracowana została koncepcja projektu planu miejscowego, która we wrześniu i październiku była przedmiotem drugiego etapu konsultacji. Wszelkie opinie i oczekiwania zgłoszone w trakcie konsultacji będą miały wpływ na kształt projektu planu, który w dalszej kolejności zostanie poddany formalnej procedurze planistycznej.

Z rezultatami poprzedniego etapu konsultacji – zbierania wniosków – można zapoznać się w raporcie [kliknij, by pobrać raport w formacie pdf].

Poniżej dostępne są informacje o przeprowadzonych spotkaniach: 

Wyodrębniona część projektu dotycząca obszaru szpitala została uchwalona przez Radę Miasta Katowice. Link do dokumentu [kliknij tutaj].


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice