Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zasady zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zmianie uległy zasady zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gurtów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. W celu zapewnienia skuteczności w doręczeniu zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz uniknięcia niedopełnienia procedury ustalenia przebiegu granic działek proszę o zapoznanie się z pismem Głównego Geodety Kraju (https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/News/Attachments/1013/Pismo_GGK.pdf) wyjaśniającym wprowadzone zmiany.

Pismo_GGK.pdf

Rozporządzenie.


Szczegółowe informacje.

Prosimy o zapoznanie się z uszczegółowieniem Głównego Geodety Kraju dotyczącym procedury zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych:

Pismo GGK sprostowanie do pisma KN-EGIB_405_7_2023.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice