Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

​Wydział Geodezji
Adres: 40-028 Katowice
ul. Francuska 70 (sekretariat) pokój 1116 , XI piętro
Telefon: 32 259 3359, e -mail: g@katowice.eu
Fax: 32 705 4955
 

Biuro Obsługi Mieszkańców  - przy Rynku 1, stanowiska 15 - 17

 
Zadania ogólne:
Pracą Wydziału Geodezji kieruje Naczelnik Wydziału Anna Kołodziej. Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje Dyrektor Biura Janusz Waląg.

Do zakresu działania Wydziału należy:

 • Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i placów.
 • Dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie podziałów nieruchomości.
 • Nabywanie z mocy prawa przez Miasto Katowice nieruchomości państwowych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta.
 • Organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej /IIP/ w mieście Katowice, w skład której wchodzi System Informacji o Terenie miasta Katowice.
 • Prowadzenie baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść warstw Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego.
 • Prowadzenie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym prowadzenie:

    - ewidencji gruntów i budynków /kataster nieruchomości/,
   - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
   - geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.

 • Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej.
 • Prace przygotowawcze związane z powszechną taksacją nieruchomości.
 • Zakładanie osnów szczegółowych.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice