Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Biuro obsługi mieszkańców - BOM

Biuro obsługi mieszkańców - BOM

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Katowice, Rynek 1 

 • Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Katowice.
 • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W przypadku toczącego się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych

  Osobom, które ze względu na swoja niepełnosprawność potrzebują wsparcia przy załatwianiu spraw urzędowych, po zgłoszeniu tego faktu na stanowisku „Informacja" udzielana jest stosowna i konieczna pomoc.

  Osoby głuche i niedosłyszące przy załatwianiu sprawy urzędowej mogą skorzystać
  z  usługi tłumacza języka migowego online. Tłumacz języka migowego „Migam" dostępny jest przy stanowisku „Informacja".  Pomocy przy obsłudze udziela pracownik stanowiska „Informacja".
 • Na parterze Biura Obsługi Mieszkańców oddajemy do Państwa dyspozycji dwa opłatomaty - urządzenia, które pozwalają na łatwe i sprawne dokonanie opłaty urzędowej.

   

  Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

  PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 17.00
  WTOREK: 7.30 - 15.30
  ŚRODA: 7.30 - 15.30
  CZWARTEK: 7.30 - 17.00
  PIĄTEK: 7.30.- 14.00

   

  Przed podejściem do stanowiska obsługi uprzejmie prosimy o pobranie „numerka' w biletomatach umieszczonych przy wejściu głównym na parterze lub I piętrze Biura Obsługi Mieszkańców. 

   

  STANOWISKA W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

  PARTER:

  Punkt podawczy: pokój nr 008
  Przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Katowice
  tel. (32) 25-93-257, fax. (32) 705-49-14

  Informacja
  Informowanie o trybie i procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.

  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

  Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
  - na stanowisku Informacji
  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

  Sprawy Meldunkowe: stanowiska nr 1 - 3
  tel. (32) 25-93-631

  Karta Dużej Rodziny: stanowisko nr 4
  tel. (032) 25-93-583

  Przekształcenie Użytkowania Wieczystego: stanowiska 5-6
  tel. (32) 25-93-860

  Dowody Osobiste: stanowiska nr 7 - 12
  tel. (32) 25-93-632
  tel. (32) 25-93-633
  tel. (32) 25-93-645
  tel. (32) 25-93-693

   

  PIĘTRO I:

  Geodezja: stanowiska nr 13-17
  tel. (32) 25-93-386
  tel. (32) 25-93-221
  tel. (32) 25-93-681
  tel. (32) 25-93-407
  tel. (32) 25-93-406

  Podatki: stanowiska nr 18 -19

  tel. (32) 25-93-466

  tel. (32) 25-93-636

  Sprawy Lokalowe: stanowiska nr 20 - 21
  tel. (32) 25-93-634

  Gospodarka Mieniem: stanowisko nr 22

  tel. (32) 25-93-646

  Księgowość: stanowisko nr 24
  tel. (32) 25-93-958

  Planowanie Przestrzenne: stanowisko nr 25
  tel. (32) 25-93-410

  Budownictwo: stanowiska nr 26 - 27
  tel. (32) 25-93-635

  Ochrona Środowiska: stanowiska nr 28 - 29
  tel. (32) 25-93-910

  Działalność Gospodarcza: stanowiska nr 30 - 32
  tel. (32) 25-93-638
  tel. (32) 25-93-692

  Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: stanowisko nr 33
  tel. (32) 25-93-361

   

  Miejskie Centrum Energii: ul. Młyńska 2
  tel. (32) 25-93-285

  Mieszkanie Plus: Rynek 13 (Centrum Informacji Turystycznej)
  tel. (32) 25-93-691

 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice