Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda w Dziedzinie Nauki

Nagroda w Dziedzinie Nauki

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE trwa przez cały rok. Ważną jego częścią są przyznawane nagrody i wyróżnienia. Jedną z nich jest Śląska Nagroda NaukowaW jej ramach przyznawana jest Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Katowice. Stanowi ona uhonorowanie działań pracowników uczelni województwa śląskiego, którzy w swojej pracy naukowej szczególnie działają na rzecz społeczności Katowic.  

Przyznanie Nagrody oznacza najwyższe uznanie dla działalności laureata, ale już sama nominacja jest wyrazem podziwu Kapituły Nagrody i wspólnot akademickich.
W roku 2022 osobami nominowanymi do Nagrody specjalnej byli:

  • prof. dr hab. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach
  • dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej
  • prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • dr hab. Agnieszka Nawrocka z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  • dr Zofia Oslislo-Piekarska z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Katowice w wysokości 6000 zł ufundowana przez prezydenta Katowic została wręczona dr hab. inż. Grzegorzowi Sierpińskiemu, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej.

Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ, w swojej pracy naukowej łączy problematykę inżynierii ruchu drogowego (w tym analiz i prognoz ruchu, modelowania i optymalizacji systemów transportowych) z kształtowaniem zachowań komunikacyjnych w miastach. Jego dorobek obejmuje ponad 300 pozycji. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport. Współpracuje z przedstawicielami uczelni, a także przedsiębiorstw zagranicznych.

Śląska Nagroda Naukowa - poznaj laureatów. 

Śląska Nagroda Naukowa 2022 - Nominacje

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice