Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda im. Józefa Kocurka

Nagroda im. Józefa Kocurka

Jozef Kocurek.png

Śp. Józef Kocurek 
Pochodził z katowickich Bogucic, z rodziny o patriotycznych i powstańczych tradycjach. Wśród jego przodków byli m.in. Kazimierz Skiba - przedostatni sołtys wsi Katowice oraz Zofia Koniarkowa  – uczestniczka powstań śląskich i przedwojenna radna Katowic.

Był jednym ze współzałożycieli Związku Górnośląskiego. Od początku powstania Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w Bogucicach aż do ostatnich dni życia był jego przewodniczącym. Z Jego inicjatywy Koło m.in. fundowało stypendia dla najlepszych uczniów i studentów dzielnicy w ramach  tzw. „przeglądu świadectw".

Był Radnym Miasta Katowice od 1990 roku i Wiceprezydentem Katowic w latach 1998-2010. Odpowiadał za jedne z największych inwestycji w mieście m.in. Drogową Trasę Średnicową. Do ostatnich chwil życia był oddany ziemi śląskiej, a w szczególności mieszkańcom Katowic. Pan Józef Kocurek był zawsze serdeczny i przyjazny wobec każdego napotkanego przez siebie człowieka. Zmarł 28 lutego 2011 roku, w wieku 62 lat.

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznawana jest corocznie przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 558/2019 z dnia 25 września 2019 roku za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności. Dotychczasowi laureaci:

2023

Mikołaj Rykowski 1.jpg
Mikołaj Rykowski 

Prezes Fundacji Wolne Miejsce, pomysłodawca największych w Polsce stacjonarnych Wigilii i Śniadań Wielkanocnych dla Samotnych, założyciel dwóch sklepów socjalnych „Spichlerz" w Katowicach, twórca „Ministerstwa ds. Samotności" skierowanego do osób w wieku senioralnym utworzonego w 2023 roku. 2022

Marian Stolecki - Nagroda im . J. Kocurka.jpeg

Marian Stolecki
Członek Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka" od 1991 roku (od 1996 Zastępca Prezesa) -  z podejmuje działania nakierowane na pomoc mieszkańcom Katowic zmagającym się z problemem uzależnienia i współuzależnienia. 


2021

Jolanta Grabowska Markowska.png
Jolanta Grabowska-Markowska
prezes pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci; 30 lat aktywności społecznej. 

2020
Erwin Grzegorzek.png
Erwin Grzegorzek
60 lat pracy społecznej - sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej

2019 
nendza.jpg
Ignacy Walenty Nendza
Aktywista zaangażowany w wychowanie młodego pokolenia w zakresie rozwijania zamiłowania do świata natury i górskich pasji

2018

zhp.png


2017

zacher.jpg
Elżbieta Zacher   
Działaczka na rzecz poprawy wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych

2016

bobrzyk.jpg
Bolesław Bobrzyk
Aktywny działacz na rzecz edukacji przyrodniczej i leśnej

2015

charyga.png
Jadwiga Charyga
Działaczka społeczna z dzielnicy Katowice - Bogucice

2014

nowak.png
Bogdan Nowak
Działacz społeczny w dzielnicy Ligota-Panewniki

2013

balchan.jpg
s. Anna Bałchan 

2012

poloczek.jpg
Eugeniusz Poloczek
Prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice