Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda dla Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Katowickich Szkół Artystycznych

Nagroda dla Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Katowickich Szkół Artystycznych

Prezydent Miasta Katowice, chcąc docenić talent i zaangażowanie przedstawicieli najmłodszego pokolenia katowickich artystów, od 2000 roku przyznaje corocznie nagrodę wybitnie uzdolnionym uczniom szkół artystycznych, które mają swoją siedzibę w Katowicach.

Wnioski o przyznanie nagród składane są przez dyrektorów katowickich szkół artystycznych, czyli Zespołu Szkół Plastycznych, Państwowej Szkoły Muzycznej  I  i  II st. im. Mieczysława Karłowicza oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara. Dyrektor szkoły może co roku zgłosić trzech kandydatów.

Kandydatami mogą być osoby, które:

- wykazały szczególne osiągnięcia artystyczne

- osiągają wzorowe wyniki w przedmiotach artystyczno-zawodowych

- swoją postawą zasługują na wyróżnienie

- są mieszkańcami Katowic

Nagroda jest przyznawana na podstawie zapisów zarządzenia nr 207/2003 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych.

Nagroda ma wymiar finansowy; laureaci otrzymują również dyplom. Wręczenie nagród odbywa się w czerwcu każdego roku.

Laureaci są powiadamiani o przyznaniu nagrody oraz miejscu i dacie jej wręczenia.

 

 

 

 

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice