Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Edycja 2021

flaga i godło.png     NPRC logo.png

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3" w 2021 roku

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27 października 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok, które przeznaczone jest na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3" w roku 2021 w wysokości 39.000 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Dofinansowaniem objęto  n/w jednostki oświatowe:

- Miejskie Przedszkole Nr 93 w Katowicach w wysokości 3.000,00 złotych
- Szkoła podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w wysokości 12.000,00 złotych
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach w wysokości 12.000,00 złotych
- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w wysokości 12.000,00 złotych.
Koszt całkowity zadania wynosi 48.750,00 złotych, w tym wartość dotacji - 39.000,00 złotych, wkład własny miasta Katowice - 9.750,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Informacja dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacja dot. składania wniosków do programu


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice