Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych

Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych
PRACA DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W KATOWICACHDYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Katowicach zatrudni od zaraz na zastępstwo nauczyciela języka hiszpańskiego (10 godzin). Zajęcia: w środy w godz.12.45-16.15, we wtorki w godz.14.35-16.15 oraz w środy w godz.12.45-16.15 w klasach I, III I IV liceum.
Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 93 05 lub pod adresem e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ KONSERWATORA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 SPECJALNEJ w Katowicach:

- zatrudni od dnia 1 kwietnia 2024 r. pracownika na stanowisku konserwatora (0,5 etatu);

- zatrudni od II semestru roku szkolnego 2023/2024 nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze pełnego etatu 18/18 do klasy I z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Wymagane kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna, resocjalizacja i socjoterapia.

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 90 67 i 453 018 358 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp55.euOFERTY PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27 im. Plastusia i Tosi w Katowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego (wakat) do grupy 6-latków.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 84 23 lub pod adresem e-mail: mp27.katowice@gmail.com


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 51 w Katowicach zatrudni na zastępstwo:

- nauczyciela logopedę w wymiarze 5,5 h/tygodniowo

- samodzielnego referenta w wymiarze 1/1 etatu

- kucharza w pełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 252 38 88 lub pod adresem e-mail: mp51katowice@op.pl


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 94 im. Małego Księcia w Katowicach zatrudni:

- pedagoga specjalnego w wymiarze minimum 5/20 etatu (plus godziny rewalidacji) z pełnymi kwalifikacjami do pracy w oddziałach przedszkolnych. Praca może być na czas nieokreślony;

- psychologa w wymiarze minimum 5/20 etatu (plus godziny rewalidacji) z pełnymi kwalifikacjami do pracy w oddziałach przedszkolnych. Praca może być na czas nieokreślony.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 254 72 65 lub pod adresem e-mail: mp94katowice@op.pl

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

PRACA DLA NAUCZYCIELA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 im. Jana Matejki w Katowicach (ul. Chrobrego 5 - os. Tysiąclecia) zatrudni nauczyciela wspomagania z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu na 5h - umowa do dnia 21 czerwca 2024 r. Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 254 65 79 lub pod adresem: sekretariat@sp59matejko.edu.pl
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGODYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 w Katowicach zatrudni od dnia 1 maja 2024r. nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy w grupie 4 latków.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 51 33 lub pod adresem e-mail: mp33katowice@o2.pl


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 w Katowicach zatrudni od zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze pełnego etatu 25/25.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 252 38 50 lub 696 570 242 oraz pod adresem e-mail: przedszkole80@poczta.onet.pl


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 95 w Katowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego (umowa o pracę na zastępstwo do dnia 31 sierpnia 2024 r.) w wymiarze 1 etatu - 25 godzin tygodniowo (praca w grupie dzieci 4-letnich).

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 96 68 lub pod adresem e-mail: przedszkole95@gmail.com


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 16 w Katowicach zatrudni od zaraz do Miejskiego Przedszkola Nr 59 (ul. Wojciecha 9) nauczyciela wychowania przedszkolnego na 1/2 etatu lub 1 etat, z możliwością kontynuacji zatrudnienia w kolejnym roku na pełen etat. Zapraszamy do kontaktu także nauczycieli emerytów.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 06 98 i 256 08 22 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp54.katowice.pl


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 22 w Katowicach zatrudni od zaraz 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełny etat 22/22 z pełnymi kwalifikacjami do pracy w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach. Praca może być na czas nieokreślony.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 202 81 88 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 90 im. Wróbelka Elemelka w Katowicach zatrudni od zaraz do dnia 31 sierpnia 2024 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego z pełnymi kwalifikacjami na zastępstwo - etat 22/22.

Mile widziane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z j. angielskiego.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 254 57 42 lub pod adresem e-mail: mp90katowice@op.pl


Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

OFERTA PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 14 w Katowicach pilnie poszukuje do pracy od zaraz nauczyciela w Miejskim Przedszkolu Nr 76 w Katowicach (ul. Kołobrzeska 20) - umowa na zastępstwo do dnia 31 sierpnia 2024 r. Do obsadzenia jest cały etat, można również zgłaszać się do pracy na część etatu.

Wymagane wykształcenie: pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna.

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 252 62 92 lub 32 252 34 48 oraz pod adresem e-mail: mp76katowice@onet.pl

PRACA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 22 w Katowicach zatrudni do pracy w Szkole Podstawowej Nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach:

- nauczyciela języka angielskiego na 10/18 na zastępstwo do końca roku szkolnego 2023/2024 z pełnymi kwalifikacjami

- nauczyciela języka polskiego od dnia 18 grudnia 2023 r. na 26/18 etatu (umowa na zastępstwo do dnia 21 czerwca 2024 r.) - można również zgłaszać się do pracy na część etatu.

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 202 81 88 i 505 440 485 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp27katowice.pl

PRACA DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ORAZ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA REWALIDACJI - INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Katowicach zatrudni:

- na zastępstwo w dniach od 1 marca do 30 czerwca 2024 r. nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacji - Integracji Sensorycznej w wymiarze 14/22

- na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze 25/25.

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 61 48 lub pod adresem e-mail: zsp3katowice@interia.pl

OFERTA PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 23 w Katowicach zatrudni od zaraz nauczyciela zajęć muzyczno-ruchowych w wymiarze 0,06 etatu (1,5/24).

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 26 41 lub pod adresem e-mail: przedszkole52katowice@interia.pl

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI


DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Katowicach zatrudni od zaraz na zastępstwo pracownika obsługi - sprzątaczka w wymiarze 1 etatu.

Nabór jest prowadzony do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 258 93 05 lub pod adresem e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.plOferty pracy 1.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice