Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych

Oferty pracy dla pracowników placówek oświatowych
OFERTA PRACY NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁYDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach pilnie zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisko sekretarza szkoły w niepełnym wymiarze czasu pracy (6/8). Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy kancelaryjnej, w tym znające obsługę kadrową pracowników. Nabór jest prowadzony do dnia 30 września 2023 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 62 07 lub pod adresem e-mail: sp48katowice@op.pl


PRACA DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 95 w Katowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego (umowa o pracę na zastępstwo do dnia 31 sierpnia 2024 r.) w wymiarze 1 etatu - 25 godzin tygodniowo (praca w grupie dzieci 4-letnich).

Nabór jest prowadzony do dnia 30 września 2023 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 255 96 68 lub pod adresem e-mail: przedszkole95@gmail.com
PRACA DLA RZEMIEŚLNIKA


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w Katowicach zatrudni od dnia 1 października 2023 r. pracownika na stanowisko rzemieślnika w wymiarze 1/2 etatu. Nabór jest prowadzony do dnia 30 września 2023 r.

Więcej informacji: pod numerem telefonu 32 256 94 69 lub pod adresem e-mail: sekretariat@zsps.szkola.pl
Oferty pracy 1.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice