Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Zakodowane Katowice

Zakodowane KatowiceZAKODOWANE KATOWICE

- AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU KODOWANIA I PROGRAMOWANIA


A
utorski programu dodatkowych zajęć z zakresu kodowania i programowania Zakodowane Katowice” został opracowany z myślą o uczniu klasy III szkoły podstawowej. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, a także kształtowanie kompetencji społecznych.

Prowadzone w ramach programu zajęcia pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu.

Po rocznym pilotażu w sześciu katowickich szkołach podstawowych, program został poddany ewaluacji, a następnie od dnia 1 września 2022 r. wdrożony we wszystkich placówkach edukacyjnych miasta Katowice.

Program został opracowany przez nauczycieli matematyki katowickich szkół podstawowych biorących udział w pilotażu, których pracę koordynował Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.


Zakodowane katowice - autorski program zajęć dodatkowych z zakresu kodowania i programowania.pdf


Zakodowane - obraz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice