Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023
PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ W KATOWICACH”
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - RAPORT Z BADAŃ


Motywem przewodnim działań Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w roku szkolnym 2022/2023 w dalszym ciągu był temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w połączeniu z tematem uchodźczym oraz integracją międzykulturową i doświadczeniem kryzysu migracji.

W celu zdiagnozowania obszarów tematycznych i problemowych, na które powinny być skierowane działania oraz wybór odpowiednich form działań, utworzone zostało narzędzie diagnostyczne, dedykowane nastolatkom, które umożliwiło określenie ich potrzeb i zagadnień wymagających wsparcia. Nauczyciele pracujący na co dzień z młodzieżą również zostali poproszeni o udział w ankiecie dotyczącej określenia Ich potrzeb i potrzeb uczniów w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego.

Obydwie ankiety zostały przygotowane przez zespół koordynatorów w listopadzie 2022 roku i przeprowadzone w grudniu 2022 roku. W ankietach udział wzięło 2135 respondentów, w tym 640 nauczycieli i 1495 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniami przy pomocy specjalnie skonstruowanych narzędzi diagnostycznych tj. 2 ankiet: ankiety skierowanej do nauczycieli składającej się z 8 pytań merytorycznych oraz ankiety skierowanej do uczniów zawierającej 4 pytań merytorycznych. W obu ankietach zawarte były zarówno pytania zamknięte jak i otwarte. W ankiecie dla uczniów dodatkowo zawarto pytanie otwarte, na które odpowiedź nie była obowiązkowa.
Poniżej przedstawiamy wnioski podsumowujące obie ankiety oraz płynące z wyników rekomendacje.


Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej 2022-2023 - Raport z badań.pdf


ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
1. Urząd Miasta Katowice: Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego.
2. Komenda Miejska Policji.
3. Pałac Młodzieży w Katowicach.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach.
5. Doradca Metodyczny Pedagogów i Psychologów szkolnych wraz z Radą Pedagogów i Psychologów.
6. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
7. Straż Miejska w Katowicach.
8. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.


Obraz1.pngObraz2.jpgObraz3.pngObraz4.pngObraz5.pngObraz6.jpgObraz7.jpg
WYNIKI BADAŃ ZESPOŁU NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI KATOWICKICH SZKÓŁ
DOTYCZĄCE ZJAWISKA NIERÓWNOŚCI I DYSKRYMINACJIW 2023 roku zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod przewodnictwem prof. Ewy Jarosz, na zlecenie Miasta przeprowadził badania wśród uczniów i nauczycieli katowickich szkół dotyczące zjawiska nierówności i dyskryminacji.

W ich efekcie powstały 2 raporty tj.: „Zachowania i sytuacje dyskryminacji w szkołach katowickich oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku w opinii uczennic i uczniów katowickich szkół” oraz „Zachowania i sytuacje dyskryminacji w szkołach katowickich a kompetencje i potrzeby szkoleniowe nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zjawisku”.


Raport z badań UŚ 2023 - uczniowie.pdf


Raport z badań UŚ 2023 - nauczyciele.pdfsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice