Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Matematyczne Katowice

Matematyczne Katowice


MATEMATYCZNE KATOWICE
- AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ Z MATEMATYKI


A
utorski programu dodatkowych zajęć z zakresu matematyki „Matematyczne Katowice” został opracowany z myślą o uczniu klasy IV szkoły podstawowej. Założeniem niniejszego programu jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką, wykorzystując w tym celu ich naturalną ciekawość poznawczą. Program koncentruje się na uzmysłowieniu uczniom, że znajomość matematyki ma namacalny, praktyczny wymiar i pomaga w wielu codziennych czynnościach. Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach kształtują zdolności logicznego myślenia, eksperymentowania, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, krytycznej analizy i pracy zespołowej.
Po rocznym pilotażu w sześciu katowickich szkołach podstawowych, program został poddany ewaluacji, a następnie od dnia 1 września 2022 r. wdrożony we wszystkich placówkach edukacyjnych miasta Katowice.
Program został opracowany przez nauczycieli matematyki katowickich szkół podstawowych biorących udział w pilotażu, których pracę koordynował Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Matematyczne Katowice - program zajęć dodatkowych.pdf


Matematyczne - obraz.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice